Vårbudgeten 2020 domineras av coronaåtgärder – så påverkas du

Vårbudget 2020
Med anledning av de många coronaåtgärderna hamnar årets vårbudget på totalt 107 miljarder kronor, vilket går att jämföra med förra årets vårbudget som låg på 4,5 miljarder kronor.
Vårbudget 2020
Då intresset för att installera solceller har varit så stor föreslår regeringen nu mer stödpengar för de som vill installera solceller.
Hem och familj

En ”coronabudget”. Så beskrev finansminister Magdalena Andersson själv vårbudgeten när den presenterades i april. Men vilka är de viktigaste satsningarna för dig som privatperson?

Under våren har många stödpaket och krisåtgärder satts in för att stärka Sveriges ekonomi och rädda företag i spåren av coronavirusets framfart. Nu har regeringen släppt vårbudgeten i sin helhet och den är framför allt betydligt större än vanligt. Totalt rör det sig om 107 miljarder kronor, vilket går att jämföra med förra årets vårbudget som låg på 4,5 miljarder kronor. Anledningen är såklart de många coronaåtgärderna, men det finns även satsningar på till exempel solceller, något som kan påverka dig som privatperson.

Så påverkar vårbudgeten dig

Förstärkningar av a-kassan
Regeringen satsar ytterligare 5,7 miljarder kronor på a-kassan i vårbudgeten. Tillsammans med de satsningar som gjorts tidigare under våren blir det totalt 11 miljarder kronor extra till a-kassan för att stötta de som blir av med jobbet under krisen. Bland annat höjs lägstanivån för ersättning från 365 kronor till 510 kronor per dag och taket för hur mycket du kan få ut per dag höjs från 900 kronor till 1 200 kronor.

Karensavdraget tas bort
Detta är ett av förslagen som presenterats tidigare under våren. Det innebär att karensavdraget, som i vanliga fall dras vid första sjukdagen, tas bort så att du får ersättning direkt om du blir sjuk och tvingas vara hemma. Ersättningen är lika för alla och ligger på 700 kronor före skatt. Det är dock du själv, och inte din arbetsgivare, som behöver ansöka om ersättningen och det gör du hos Försäkringskassan.

Korttidspermittering
Även detta är ett förslag som presenterats under våren. Med korttidspermitteringar kan företag minska sina utgifter utan att behöva säga upp personal. Personalen kan gå ner till 20, 40 eller 60 procent och ändå få 90 procent av sin lön. Staten står för en stor del av lönekostnaden.

Fribeloppet för studiemedel slopas
Det är många studenter som jobbar vid sidan av studierna, och just nu är det dessutom många som hoppar in och jobbar extra inom vården. För att studenter inte ska riskera att förlora sitt studiestöd har regeringen därför beslutat att tillfälligt slopa det så kallade fribeloppet som styr hur mycket man som student får tjäna utan att få minskat studiestöd. Detta gäller alla studenter, inte bara de som pluggar till vårdrelaterade yrken. De gamla reglerna börjar gälla 2021 igen.

Fler platser på universitet, komvux, folkhögskola
För att hantera den ökade arbetslösheten föreslår regeringen också att antalet platser på universitet, högskolor, yrkeshögskolor, yrkesvux och folkhögskolor blir fler. Under 2020 rör det sig om cirka 9 300 fler platser och under 2021 cirka 6 600 platser.

Ökat stöd för installation av solceller
I budgeten föreslås det också mer stödpengar för de som vill installera solceller. Intresset för stödet har varit stort och tidigare i år flaggades det för att stödpengarna höll på att ta slut. I vårbudgeten har därför regeringen föreslagit att 200 miljoner kronor extra skjuts till.

 

Här kan du läsa mer om regeringens satsningar under coronakrisen: Så påverkas din privatekonomi av coronaviruset

Konto
Spara
Lån
Kredit
Kontakt