Vårbudget 2021 – här är krisbudgetens vinnare

Vårbudget 2021
Staten ger fortsatt stöd för korttidspermittering när företag behöver minska sina utgifter men inte vill säga upp sin personal.
Vårbudget 2021
Regeringen satsar miljardbelopp på vaccininköp och vaccinering.
Hem och familj

Årets vårbudget är presenterad och som förväntat ligger fokus på coronapandemin och att ta oss ur krisen. Här är några av de punkter som påverkar dig och din plånbok.

Så påverkas du av årets vårbudget
Barn och unga

Coronapandemin har haft stor påverkan på barn och unga bland annat på grund av distansundervisning, inställda aktiviteter och svårighet att få jobb. Därför satsas nu mycket pengar på den här gruppen.

  • Kommunerna ska få 180 miljoner kronor för att ge uppskattningsvis 15 000 ungdomar sommarjobb. Dessutom läggs ytterligare 130 miljoner kronor på sommarkurser med 6 000 nya platser på universitet och högskolor.
  • Kommunerna ska ges ersättning för att skapa fler smittsäkra och avgiftsfria aktiviteter för barn och unga.
  • För att ta igen kunskapstappet efter distansundervisning och inställda nationella prov satsas 100 miljoner kronor på extraundervisning under bland annat skolloven.
Barnfamiljer
  • Bostadsbidraget ska höjas för barnfamiljer genom ett tillfälligt tilläggsbidrag på 25 procent av det preliminära bostadsbidraget. Bidraget betalas ut månadsvis och du behöver inte ansöka om tillägget. Höjningen införs från juli.
Studenter
  • Sedan tidigare har regeringen meddelat att de förlänger det slopade fribeloppet som innebär att du som student kan jobba och tjäna pengar utan att studiemedlet påverkas. Detta gäller till den 30 juni. Läs mer här.
  • Folkhögskolan byggs ut tillfälligt med 1 000 nya platser per år.
För alla
  • För att ta landet ur coronapandemin satsas bland annat 5,4 miljarder kronor på vaccininköp och vaccinering, fortsatt testning och smittspårning samt ersättning till regionerna för uppskjuten vård och vårdkostnader för covidpatienter.
  • Flera åtgärder förlängs till och med 30 juni, det gäller:

Karensavdraget. Du som är sjuk och stannar hemma från jobbet får 810 kronor i ersättning för karensavdraget.

Ersättning för riskgrupper. De riskgrupper som inte kan jobba hemifrån får rätt till ersättning.

Slopat läkarintyg. Du kan få sjuklön eller sjukpenning upp till 14 dagar utan att behöva lämna in ett läkarintyg.

Korttidspermittering. Staten ger fortsatt stöd för korttidspermittering när anställda går ner i arbetstid under pandemin.

  • Beloppet för presenter som arbetsgivare får ge sina anställda skattefritt fördubblas, från 1 000 kronor till 2 000 kronor. Gäller under 2021 och syftet är bland annat att öka konsumtionen och stötta utsatta branscher.
Arbetslösa
  • För att fler arbetslösa ska få stöd och chans in på arbetsmarknaden satsas 448 miljoner kronor på matchningstjänster, extratjänster och introduktionsjobb.

Läs hela vårbudgeten på regeringen.se

Konto
Spara
Lån
Kredit
Kontakt