Vad är en oäkta bostadsrättsförening?

oäkta förening
I en oäkta förening kan månadsavgiften vara lägre än i en äkta förening.
oäkta förening
Vinstskatten skiljer sig mellan äkta och oäkta bostadsrättsföreningar.
Hem och familj

Vi förklarar skillnaden på en äkta och oäkta bostadsrättsförening och vad du bör ha kolla på om du köper en bostadsrätt i en oäkta förening.

När du ska köpa en bostadsrätt är det alltid viktigt att kolla upp bostadsrättsföreningen i huset. Det finns nämligen två olika typer: äkta och oäkta förening – och de skiljer sig åt en del kring bland annat vinstskatten.

Vad är en äkta förening?

Det vanligaste är att en bostadsrättsförening är äkta, så kallad privatbostadsföretag.  Med äkta förening menar man att majoriteten, minst 60 procent, av intäkterna till föreningen kommer från boende privatpersoner. Övriga intäkter kan komma från hyresrätter, butikslokaler, restauranger och kontor.

Vad är en oäkta förening?

En oäkta förening innebär att man inte uppfyller kraven för att vara en äkta förening då mer än 40 procent av intäkterna istället kommer från exempelvis hyresrätter, restauranger, butikslokaler, kontor eller juridiska personer.

Vilka för- och nackdelar finns med oäkta förening och äkta förening?

I en oäkta förening får ofta de boende i huset lägre månadsavgift då bostadsrättsföreningen kan säkra sin inkomst genom uthyrning till just restauranger, butiker och kontor.

Den lägre månadsavgiften kan dock skapa problem längre fram. Om din hyra ligger lägre än marknadshyran för en hyresrätt blir du förmånsbeskattad på mellanskillnaden. På Skatteverket kan du räkna ut hur detta påverkar dig.

Dagen du säljer din bostadsrätt får du betala en reavinstskatt på vinsten – i en äkta förening ligger vinstskatten på 22 procent, medan den i en oäkta förening ligger på 25 procent av vinsten. Detta då det räknas som att du säljer en andel i en ekonomisk förening eller aktiebolag.

Du kan heller inte skjuta upp vinstskatten, ett så kallat uppskov, om du sålt en bostad i en oäkta förening och köper en ny.

Här kan du räkna ut vad vinstskatten blir för en bostadsrätt i en oäkta förening.

Om en förening är äkta eller inte brukar mäklaren som säljer bostaden ha koll på. Men se alltid till att även själv prata med föreningen och Skatteverket för att få veta vad som gäller.

Konto
Spara
Lån
Kredit
Kontakt