Tv-licensen försvinner – ersätts med skatt

Tv-licensen försvinner
När tv-licensen infördes 1956 kostade den 25 kronor, i dag kostar radio- och tv-avgiften 2 340 kronor per år.
Tv-licensen försvinner
Med den nya public service-avgiften kan ett hushåll med två arbetande personer behöva betala skatt på upp till 2 616 kronor per år. Vilket är högre än den nuvarande avgiften.
Hem och familj

Efter drygt 60 år kan tv-licensen komma att skrotas. Istället ska public service finansieras med en årlig skatt. Här är den nya avgiften.

I oktober överlämnade public service-kommittén ett förslag till regeringen om hur public service ska finansieras i framtiden. Förslaget innebär att den nuvarande tv-licensen slopas och ersätts med en ny individuell skatt.

Skatten, eller public service-avgiften, ska vara obligatorisk för alla skattebetalare över 18 år och föreslås träda i kraft 1 januari 2019.

Trots att också dagens avgift är obligatorisk är det 11–15 procent som fuskar med tv-avgiften och struntar i att betala den trots att de äger en tv.

Vad blir den nya avgiften?

Dagens tv-avgift ligger på 2 340 kronor per år och hushåll, och fördelas sedan till Sveriges Television, Utbildningsradion och Sveriges Radio.

Med den nya avgiften skulle vi istället betala ett belopp per år och person. Hur stor avgiften blir beräknas på din inkomst, men som mest 1 308 kronor. Det betyder att singelhushåll får en lägre kostnad än i dag, medan parhushåll får en högre kostnad. Här är några exempel:

• För singelhushåll, utan eller med barn under 18 år, blir skatten som mest 1 308 kronor per år.

• För hushåll med två arbetande personer över 18 år blir skatten som mest 2 616 kronor per år.

• För hushåll med två föräldrar och ett arbetande barn över 18 år blir skatten som mest 3 924 kronor per år.

Vad händer nu?

Nu är det upp till riksdagen att besluta om förslaget, ett beslut som beräknas tas efter valet 2018. Om förslaget godkänns börjar det gälla 1 januari 2019. Skatteverket blir ansvarig för att avgiften betalas, istället för Radiotjänsten som har hand om den i dag.

Kuriosa om tv-licensen

• Tv-licensen infördes 1956 och kostade då 25 kronor per år.
• I början på 1970-talet infördes ett färgtillägg för de som hade färg-tv.
• Sedan 2010 har licensen hetat radio- och tv-avgift för att tydliggöra att pengarna går både till Sveriges Radio, SVT och UR.
• I dag ligger avgiften på 2 340 kronor per år och hushåll.
• 2019 kan den komma att ligga på 1 308 kronor per år och person.

Konto
Spara
Lån
Kredit
Kontakt