Tv-licens 2021 – så mycket ska du betala i tv-licens

Tv-licens
När tv-licensen infördes 1956 kostade den 25 kronor. I början av 1970-talet infördes färgtillägg för de som hade en färg-tv.
Tv-licens
Även du som inte har en tv hemma måste betala public service-avgiften.
Hem och familj

Måste alla betala tv-licens? Hur mycket ska jag betala? Vi svarar på några av de vanligaste frågorna om public service-avgiften.

Vid årsskiftet 2019 avskaffades den gamla tv-licensen med en ny avgift som kallas public service-avgift. Här svarar vi på frågor om avgiften och går igenom allt du behöver ha koll på.

Vilka måste betala?

Alla personer, med eller utan tv, som har fyllt 18 år och som har en beskattningsbar inkomst ska betala public service-avgiften. Även personer som får a-kassa, pension, sjukersättning eller bor utomlands och betalar skatt i Sverige ska betala avgiften.

Vilka slipper betala?

Personer som inte har någon beskattningsbar inkomst, exempelvis studiestöd eller försörjningsstöd, behöver inte betala avgiften. Även personer som bor utomlands och omfattas av SINK, det vill säga bara är begränsat skatteskyldiga i Sverige, slipper betala avgiften. Till skillnad från den tidigare tv-licensen slipper nu även företag betala.

Hur mycket ska jag betala?

Avgiften är 1 procent av din beskattningsbara inkomst per år. Har du en årsinkomst som är högre än 132 990 betalar du istället max 1 329 kronor per år.

Hur stor del av din inkomst som är beskattningsbar räknar du ut genom att ta din inkomst minus ditt grundavdrag. Här kan du se Skatteverkets tabell över hur stort grundavdrag just du har.

Räkneexempel

Löntagare, under 65 år, med en lön på 30 000 kronor per månad:
Årsinkomst: 360 000 kronor.
Beskattningsbar inkomst: 344 800 kronor (årsinkomst minus grundavdrag på 15 200 kronor).
Public service-avgift: Tjänar mer än 132 990 kronor per år och får därför betala 1 329 kronor per år (maxbeloppet).

Pensionär med pension på 10 000 kronor per månad:
Årsinkomst: 120 000 kronor.
Beskattningsbar inkomst: 50 100 kronor (årsinkomst minus förhöjt grundavdrag på 69 900 kronor).
Public service-avgift: 501 kronor per år (50 100 x 0,01 = 501).

Skolungdom, som fyllt 18 år, med en lön på 22 000 kronor per år:
Årsinkomst: 22 000 kronor.
Beskattningsbar inkomst: 1 900 kronor (årsinkomst minus grundavdrag på 20 100 kronor).
Public service-avgift: 19 kronor per år (1 900 x 0,01 = 19).

Källa: Skatteverket.

Vill du veta vad just du ska betala i public service-avgift, fyll i dina uppgifter på Skatteverkets sida Räkna ut skatt.

Tidigare betalade vi en tv-avgift per hushåll men nu betalar vi alltså en per person. Detta gör att hushåll med två vuxna kommer att betala mer med den nya avgiften och hushåll med en vuxen betalar mindre än de betalat med den tidigare avgiften, som låg på 2 400 kronor per år.

Hur betalar jag public service-avgiften?

Du kommer inte att få något inbetalningskort och behöver alltså inte göra något, avgiften dras av automatiskt av Skatteverket. I deklarationen kan du sedan se vad du betalat i avgift för föregående år.

Vad händer med min gamla tv-licens?

Din gamla tv-licens avslutades automatiskt den 31 december 2018.

Vad går avgiften till?

Public service-avgiften fördelas mellan Sveriges Television, Sveriges Radio och Utbildningsradio. De har alla tre som uppdrag att producera och sända program som ska vara oberoende och tillgängliga för allmänheten.

Konto
Spara
Lån
Kredit
Kontakt