Solcellsbidrag sänker din elkostnad

solcellsbidrag
Regeringspartierna tillsammans med Vänsterpartiet presenterade i vårändringsbudgeten att man vill satsa ytterligare 170 miljoner kronor i medel till privatpersoner och företag som installerar solceller.
solcellsbidrag
Solcellsbidraget kan inte kombineras med rotavdraget.
Hem och familj

Höjt solcellsbidrag. Att satsa på solceller är både en insats för miljön och en investering som helt eller delvis gör dig självförsörjande på el. Tack vare regeringens höjning av solcellsbidraget har det aldrig varit så fördelaktigt som nu.

Vill du ställa om till förnybar el och samtidigt sänka din elkostnad? I så fall är det ett bra läge att installera solceller på husets tak eller fasad. Redan förra året monterades fler solpaneler i Sverige än någonsin tidigare och nära 450 miljoner kronor beviljades i solcellsbidrag. I år väntas utvecklingen öka ytterligare efter att regeringen från årsskiftet ökade solcellsbidraget till 30 procent av material- och anläggningskostnaden. Att budgeten fram till 2020 dessutom höjs till 915 miljoner kronor per år ger dessutom bättre förutsättningar för att få ansökan beviljad och att få bidraget utbetalt tidigare. Dessutom har regeringspartierna tillsammans med Vänsterpartiet, i vårändringsbudgeten, kommit överens om att satsa ytterligare 170 miljoner kronor i medel till privatpersoner och företag som installerar solceller.

Hur mycket kostar solceller?

Priserna på solcellspaketen varierar och beror på flera olika faktorer, såsom leverantör, storlek på panelerna och hur mycket energi de ska kunna producera. För ett mindre villapaket är det vanligt att prislappen börjar på 17 000 kronor per kilowatt (kW), inklusive material, installation och moms. För ett villapaket på 5 kW, som kan producera 4 700 kilowattimmar (kWh) per år är 90 000 kronor inklusive moms ett riktmärke. Detta innan stöd eller avdrag är avräknat. 

Tjäna pengar som mikroproducent

En fördel med att ha egna solpaneler är att du kan fungera som en mikroproducent av el. Som elproducent kan du få en skattereduktion på 60 öre per kWh för den överskottsel som matas in i elnätet, alltså den el som du producerar men inte använder. Mer info om detta finns här.

Om din försäljning av överskottsel underskrider 30 000 kronor under beskattningsåret är du dessutom befriad från moms. Läs mer här.

Stöd eller bidrag?

Eftersom solcellsbidraget inte går att kombinera med rotavdraget kan det vara svårt att veta vad man ska välja. Beroende på din situation har de båda valen sina för- och nackdelar.

Rotavdrag för solceller är en skattereduktion på max 30 procent av arbetskostnaden för installationen. Avdraget behandlas i samband med beskattningen och får uppgå till högst 50 000 kronor per person och år. En fördel med rotavdraget är kortare väntetid, men det finns en del förutsättningar och villkor att tänka på. Till exempel räknar Skatteverket ihop rot- och rutavdrag som sammanlagt får uppgår till max 50 000 kronor per person och år. Om du har flera arbeten som faller under dessa kategorier under samma år kan det påverka priset på din solcellsanläggning.

Eftersom nivån på solcellsbidraget har stigit till 30 procent sparar de flesta mer pengar på det än på rotavdraget. Bidraget är dock rambegränsat, vilket innebär att det beviljas så långt pengarna räcker. Chansen att bli beviljad solcellsbidrag är bättre än det har varit på länge, men med tanke på att intresset för solceller i Sverige växer går det inte att garantera att alla sökande får bidrag. Så se till att vara ute i så god tid som möjligt, både eftersom bidraget bara ges så länge pengarna räcker och för att länsstyrelserna behandlar ansökningarna i turordning. En förutsättning för att bidraget ska kunna betalas ut är att ansökningsblanketten är inskickad inom sex månader efter det att arbetet har påbörjats. Installationen måste vara slutförd senast den 31 december 2020, innan stödperioden upphör.

Hur ansöker du?

Ansökan om solcellsbidrag görs antingen genom Boverkets e-tjänster eller genom att skicka en ansökningsblankett till din lokala länsstyrelse. Ansökningsblanketten kan laddas ner från Energimyndigheten.

När det gäller rotavdraget dras det direkt av på din faktura om du anlitar ett företag som innehar F-skatt. Utföraren begär utbetalning från Skatteverket och du behöver inte göra något själv.

Fakta solcellsbidrag

Solcellsbidraget (även kallat solcellsstöd och investeringsstöd) är ett statligt bidrag som man har kunnat söka vid installation av solceller sedan 2009. Totalt har 1,3 miljarder kronor i solcellsbidrag beviljats i Sverige sedan starten. Även om företag får den stora delen av bidragskakan har privatpersoner tagit emot nästan 30 procent.

Konto
Spara
Lån
Kredit
Kontakt