Snart får många elkunder sänkt elnätsavgift

Från och med år 2020 kommer elnätsavgifterna sänkas med upp till 21 procent.
De elnätskunder som bor i områden med högst avgifter kommer få störst sänkningar.
Hem och familj

Enligt nya hårdare regler tvingas elnätsföretagen snart att sänka sina avgifter. För vissa kunder kan det handla om upp till 21 procents lägre avgifter.

Många elnätskunder har under en lång tid dragits med höga elnätsavgifter och eftersom att elnätsverksamheten är en monopolmarknad där ett företag har ensamrätt inom ett visst område kan du inte byta elnätsleverantör till en annan billigare om du inte flyttar till ett annat område.

Men snart kan det bli ett stopp på de höga avgifterna. Regeringen inför nu nämligen hårdare regler för elnätsföretagens prissättning. Regleringen innebär att Energimarknadsinspektionen på förhand ska sätta upp ett maxbelopp som ett företag får debitera sina kunder under kommande fyraårsperiod.

De får störst sänkning av sin elnätsavgift

Prissänkningen för elnätskunder kommer att bli olika stora, de kunder som bor i de områden som haft de högsta avgifterna kommer att märka av förändringen mest och få de största sänkningarna.

– Med de nya bestämmelserna kommer elnätsavgifterna sänkas med upp till 21 procent för kunder som i dag har höga elnätsavgifter. Den nya regleringen skapar balans mellan kundernas rätt till skäliga elnätsavgifter och elnätsbolagens möjligheter till skälig avkastning och nödvändiga investeringar, säger Ibrahim Baylan, samordnings- och energiminister, i ett pressmeddelande.

De nya bestämmelserna träder i kraft år 2020.

Konto
Spara
Lån
Kredit
Kontakt