Ny skatt 2016 – så påverkas du

skatt 2016
I årets nya budget finns pensionärer och barnfamiljer bland vinnarna. Höginkomsttagare och småföretagare är de som påverkas mest negativt.
Hem och familj

Nytt år, ny budget. I december röstades regeringens budget igenom. Den innebär flera förändringar under 2016. Här är några som direkt kan komma att påverka din ekonomi.

I slutet på december röstades budgeten för 2016 igenom. Bland vinnarna finns pensionärer och barnfamiljer. Höginkomsttagare och småföretagare är de som påverkas mest negativt. Läs vilka förändringar som påverkar dig.

Privat

Höjd diesel- och bensinskatt. För bensinen handlar det om en ökning på 48 öre per liter och för diesel 53 öre exklusive mervärdesskatt.

Rot och rut. Du får dra av 30 procent av arbetskostnaden för rot jämfört med de nuvarande 50 procenten. Taket för rut-avdraget sänks från 50 000 till 25 000 kronor per år, men här får du fortfarande dra av 50 procent av arbetskostnaden.

Uppdatering: läs vad som gäller för rutavdrag 2017

Sjukförsäkringens bortre tidsgräns tas bort. Detta betyder att långtidssjukskrivna nu har möjlighet att få fortsatt sjukpenning även efter 2,5 år, där den tidigare gränsen låg.

Slopad rätt till avdrag för välgörenhet. Det är nu inte längre möjligt att få en skattereduktion för gåvor till välgörenhet. Tidigare har nämligen den som skänkt över 2 000 kronor till välgörenhet kunnat få tillbaka pengar på skatten.

Avdragsrätten för pensionssparande slopas. Det är alltså viktigt att se över alternativ för ditt privata pensionssparande för att göra de mest fördelaktiga valen. Läs mer om det här.

Nedtrappning av jobbskatteavdraget. Personer som tjänar över 50 000 kronor i månaden får höjd skatt.

Kostnadsfri tandvård. Här en förändring som träder i kraft först 2017. Då blir det gratis tandvård upp till 21 år, året efter kommer åldersgränsen att höjas till 23 år. Den nuvarande går vid 19 år.

För familjen

Ökad föräldrapenning. Grundnivån på föräldrapenningen höjs från 225 kronor till 250 kronor per dag.

Kostnadsfri medicin. Alla barn under 18 år får nu helt gratis medicin, subventionerad av staten.

Pensionär

Sänkt skatt. De som har en pension på upp till 20 000 kronor i månaden får nu en sänkt skatt.

Dyrare med hemtjänst. Hemtjänsten blir dyrare, upp till 2 500 kronor per år.

Småföretagare

Arbetsgivaravgiften höjs. Tidigare har det varit billigare för en arbetsgivare att anställa en person under 26 år, detta slopas nu.

Rot-och rutavdraget sänks. Att rot och rut förändras påverkar inte bara privatpersoner som använder sig av tjänsterna utan också de företagare som säljer tjänsterna.

Löneskatt för personer över 65 år införs. Det betyder att det för arbetsgivaren blir dyrare än tidigare att anställa en person som fyllt 65 år.

Konto
Spara
Lån
Kredit
Kontakt