Så påverkas din plånbok av höstbudgeten

Höstbudget
Regeringen vill skjuta till fem miljarder extra till vården för att bland annat beta av vårdköerna efter pandemin.Foto: Armin Dröge/Regeringskansliet
Höstbudget
Om höstbudgeten går igenom införs familjeveckan redan i april nästa år.
Hem och familj

I höstbudgeten storsatsar regeringen för att stärka välfärden, få fler i arbete och att skapa ett tryggt Sverige för alla. Men vad innebär budgeten rent konkret för privatekonomin? Vi går igenom förslagen.

Regeringens senaste höstbudget innehåller satsningar för cirka 74 miljarder kronor, en av de dyraste budgetar som presenterats någonsin. Bara till vården ska det skjutas till fem miljarder extra för att bland annat beta av vårdköerna efter pandemin, stärka arbete mot psykisk ohälsa och höja taket i sjukpenningen.

Här är några av förslagen som kan påverka din ekonomi
Familjer
  • I april 2022 föreslås den omdebatterade familjeveckan införas. Den innebär att föräldrar till barn mellan 4 och 16 år kan vara hemma med barnen under exempelvis lov och studiedagar och ändå få ut 80 procent av sin inkomst. Föräldrarna får sex dagar per år, tre per förälder eller sex dagar för ensamstående.
  • Underhållsstödet höjs med 150 kronor i månaden per barn för ensamstående föräldrar med barn i åldrarna 7–10 år.
Sjukskrivna
  • Maxtaket för sjukpenningen höjs med 206 kronor per dag, till 1 027 kronor per dag.
  • Det ska bli lättare för långtidssjukskrivna att få sjukpenning efter 365 dagar, detta genom att gränsen flyttas till 550 dagar från den 1 februari 2022. Möjligheten att jobba deltid under sjukskrivningen ska även förbättras.
  • Sänkt skatt för sjukersättning. I dag gör jobbskatteavdraget att personer som har sjuk- eller aktivitetsersättning betalar cirka 10 000 kronor mer i skatt per år jämfört med löntagare med samma inkomstnivå. Det vill man nu jämna ut genom att införa en skattesänkning för de med ersättning.
Arbetare
  • Sänkt skatt för låg- och medelinkomsttagare, både yrkesverksamma och pensionärer med en årsinkomst på minst 265 000 kronor. Som mest handlar det om 110 kronor mer i månaden.
  • Förändringar av a-kassan: Under perioden 3 januari 2022 till 1 januari 2023 föreslås karensdagarna till a-kassan minska från sex dagar till två dagar. Dessutom ska kostnaden för a-kassan bli lägre i och med att en skattereduktion på 25 procent av avgiften införs.
Pensionärer
  • Genom att införa en så kallad trygghetspension ska det bli lättare för personer med exempelvis fysiskt tunga jobb att få sjukpenning de sista fem åren innan pensionsålder, istället för att behöva ta ut förtidspension.
  • Taket för bostadstillägg höjs från 7 000 kronor till 7 500 kronor och konsumtionsstödet (en del i bostadstillägget) höjs med 200 kronor.
Bilägare

Våren 2021 infördes förändringar i bonus malus-systemet och nästa år justeras systemet ytterligare. För nya bilar med höga koldioxidutsläpp innebär det högre skatt. Men även bonusdelen påverkas – för att få en miljöbonus skärps kraven från 60 till 50 gram koldioxid per kilometer och maxbonusen för laddhybrid sänks med 10 000 kronor.
Så funkar bonus malus.

Fler satsningar

1,2 miljarder till kvinnojourer

2,4 miljarder till att skydda skogen

1,5 miljarder till psykiatrin

0,5 miljarder till kommunala klimatåtgärder

50 miljoner till arbete mot avfallsbrottslighet

1,3 miljarder till skolan

3 miljarder till sjukpenning

5,5 miljarder till äldreomsorg och välfärd

0,5 miljarder till polisen

8 miljarder till jobbsatsningar

3 miljarder till infrastruktursatsningar

28,5 miljarder till landsbygden under fyra år

10,5 miljarder till skattesänkningar

1,3 miljarder till kultursektorn

5 miljarder till stärkt sjuk- och aktivitetsersättning och utbyggd assistans

12 miljarder mer till klimatsatsningar

5 extra miljarder till vården

Källor:
Regeringen.se
Svt.se

Konto
Spara
Lån
Kredit
Kontakt