Reavinstskatten gör det tufft för äldre att flytta

Många äldre drar sig för att flytta eftersom reavinstskatten slår hårt mot de som bott länge i sin bostad.
Istället för att sänka reavinstskatten vill regeringen slopa uppskovstaket så att du kan stoppa in hela vinsten i din nästa bostad. Men du måste fortfarande betala skatt på uppskovet.
Hem och familj

Allt fler äldre bor kvar i sina hus trots att de kanske vill flytta till något mindre och mer tillgängligt. En anledning är reavinstskatten som i många fall gör det billigare att bo kvar.

Svenska bostäder används dåligt, över 350 000 villor ägs av ensamhushåll samtidigt som trångboddheten ökar visar en undersökning från Dagens Nyheter. En av orsakerna till att många äldre drar sig för att flytta är reavinstskatten – 22 procents skatt på den vinst du gör på din bostadsförsäljning.

De pengar som blir över efter en försäljning räcker ofta inte till för att skaffa en ny bostad på dagens bostadsmarknad.

Fredrik von Platen, bostadspolitisk sakkunnig SPF Seniorerna

Sverige är tillsammans med Portugal de enda länderna inom OECD som inte tar hänsyn till hur länge du har ägt din bostad innan du säljer den. I andra länder är det vanligt att de som har bott i sin bostad i mer än 10 år slipper reavinstskatt.

Fredrik von Platen, SPF

– Egentligen är ju reavinstskatten lika för alla, men de flesta andra nationer har någon form av lättnad som ökar i takt med innehavet av bostaden, säger Fredrik von Platen, före detta generaldirektör på Boverket och numera bostadspolitisk sakkunnig hos SPF Seniorerna.

Fredrik von Platen menar att skattekonsekvenserna för äldre personer som köpte sin bostad för länge sedan blir på tok för höga eftersom man inte tar hänsyn till inflationen.

Säg att du köpte en bostad för 400 000 kronor 1972 och säljer den för tre miljoner i dag. Då anses det att du har gjort 2,6 miljoner i vinst vilket innebär 572 000 kronor i reavinstskatt. Men penningvärdet för 400 000 kronor 1972 motsvarar drygt 2,8 miljoner i dag. Räknar man in inflationen har du alltså gjort en vinst på 200 000 kronor istället för 2,6 miljoner. Det skulle innebära en halv miljon mindre i reavinstskatt – 44 000 kronor.

– Det som är aktuellt för seniorer är att flytta till något som du har råd med. De pengar som blir över efter en försäljning räcker ofta inte till för att skaffa en ny bostad på dagens bostadsmarknad, säger Fredrik von Platen.

6 saker som gör det svårt för pensionärer att flytta

• Reavinstskatten tar inte hänsyn till inflationen.
• Svårare att få banklån som pensionär.
• Månadsutgiften blir i regel högre när du flyttar från hus till bostadsrätt eller hyresrätt.
• Gör du en vinst på din försäljning får du inget bostadstillägg.
• Många hyresvärdar ställer inkomstkrav som få pensionärer klarar.
• Det är brist på billiga hyresrätter som är tillgänglighetsanpassade med hiss och andra bekvämligheter.

Kan påverka bostadstillägget

Ett annat problem för pensionärer är att en villa med obefintliga eller små bolån i regel är billigare att bo i, än i en hyresrätt. Gör du dessutom en vinst på din bostadsförsäljning har du ofta inte rätt till bostadstillägg eftersom att det påverkar vilken kapitalinkomst du kommer att deklarera. Om du har kvar pengarna från försäljningen i form av sparande påverkar även detta möjligheten till bostadstillägg. Det är tillgångarna du hade den 31 december året innan du ansöker om bostadstillägg som påverkar rätten till förmånen.

För att inte påverka bostadstillägget kan du söka uppskov på vinstskatten, det innebär att du skjuter fram skatten. För att få ett beviljat uppskov måste du köpa en ny bostad. Den nya bostaden ska ha samma värde eller högre än bostaden du sålde. För att beviljas ett slutligt uppskov måste du köpa en ny bostad under samma år som du sålt din tidigare bostad, du måste dessutom ha flyttat in senast den andra maj året som följer på det.

Om det visar sig att du inte har rätt till bostadstillägg kan du året efter testa att söka igen, om din kapitalinkomst eller dina tillgångar har minskat. På Pensionsmyndigheten finns en funktion där du kan undersöka hur rätten till bostadstillägg påverkas vid olika förändringar.

– Är du till exempel änka med en liten pension kan bostadstillägget vara avgörande för din ekonomi. Många hyresvärdar har höga inkomstkrav vilket gör att du tvingas att fortsätta äga ditt boende, säger Fredrik von Platen.

Just nu förs en debatt huruvida en sänkt reavinstskatt skulle kunna ersättas med en utfasning av ränteavdragen. Det skulle i så fall gynna många äldre med lägre bolån.

Förslag på slopat uppskovstak

Just nu finns inga förslag på att slopa reavinstskatten, det beskedet lämnar Finansdepartementet när Privata Pengar söker dem. Däremot vill regeringen tillfälligt slopa uppskovstaket. Det vill säga hur mycket reavinstskatt du kan skjuta upp genom att placera vinsten i din nya bostad.

För försäljningar som skett under 2008 eller senare finns ett tak för hur stort ett uppskovsbelopp får vara – 1 450 000 kronor för hela bostaden. Det nya förslaget innebär att taket slopas för försäljningar som sker under perioden 21 juni 2016 – 30 juni 2020. Skatten på själva uppskovet tas däremot inte bort. Ändringarna föreslås träda i kraft 1 januari 2017.

Konto
Spara
Lån
Kredit
Kontakt