Hur funkar det med pensionsrätt för barnår?

Den förälder som är hemma mest med barnen kan kompenseras genom en överföring av premiepension.
Ensamma föräldrar som själva står för hela föräldraledigheten och därefter jobbar deltid under flera år är de som förlorar mest i pension.
Hem och familj

Hur mycket pension förlorar du på att vara föräldraledig? Ett sätt att jämna ut inkomstskillnaderna mellan din partner och dig kan vara att föra över premiepensionen till den som tjänar minst.

Även om du är föräldraledig under småbarnsåren fortsätter du att tjäna in pengar till din allmänna pension. Precis som vanlig lön är nämligen föräldrapenningen från Försäkringskassan pensionsgrundande. Under barnets fyra första år får dessutom den av er föräldrar som tjänar minst så kallad pensionsrätt. Med pensionsrätt menas extrapengar till pensionen som en kompensation för det inkomstbortfall som föräldraledighet eller deltidsarbete kan innebära under barnåren. Pensionsrätten beräknas automatiskt och syns i ditt orange kuvert från Pensionsmyndigheten för det aktuella året.

Tjänstepension under föräldraledighet

Även om du fortsätter att tjäna in till din allmänna pension under föräldraledigheten och småbarnsåren är det troligt att din pension påverkas. Som mest påverkas pensionen om du som ensam förälder står för hela föräldraledigheten och därefter jobbar deltid under flera år. Hur stor påverkan blir hänger samman med storleken på din lön och hur ditt avtal för tjänstepension ser ut. Om du till exempel arbetar inom den privata sektorn minskar inbetalningen till din tjänstepension om du är hemma utan föräldrapenning eller om du går ned i arbetstid. Om du däremot är anställd av stat, landsting eller kommun betalas tjänstepensionsinsättning ut även vid obetald föräldraledighet och vid deltidsarbete.

Att få tjänstepension från din arbetsgivare, utöver den allmänna pensionen, kan vara viktigt för din framtida ekonomi. Det säger bland annat Monica Zetterwall som är pensionsexpert på Pensionsmyndigheten. Hennes första tips till dig som småbarnsföräldrar är att se till att du har en arbetsgivare som fortsätter att betala in till din tjänstepension även när du är föräldraledig. Även om detta är vanligt på arbetsplatser som är knutna till kollektivavtalet, kan du i vissa fall själv behöva ansöka om tjänstepension vid föräldraledighet.

Ge bort pension

Premiepensionen är visserligen den mindre delen av den allmänna pensionen, men det kan ändå vara viktigt att kompensera den förälder som är hemma mest och eventuellt deltidsarbetar under en period av livet för det pensionsbortfall som det kan innebära att vara föräldraledig.
– Är ni gifta eller registrerade partners så kan den som tjänar mer föra över sin premiepension till dig som är hemma mest, säger Monica Zetterwall.

Läs mer om överföring av premiepension hos Pensionsmyndigheten.

Konto
Spara
Lån
Kredit
Kontakt