Nytt för 2022: Höjt bostadstillägg och ny trygghetspension

Bostadstillägg
Nästa år höjs taket i bostadstillägget med 500 kronor.
Bostadstillägg
För personer över 60 år som arbetar med fysiskt tunga arbeten kan den nya trygghetspensionen innebära att det blir lättare att få sjukersättning istället för att tvingas gå i förtidspension.
Hem och familj

Två viktiga nyheter för pensionärer: höjt bostadstillägg och införandet av trygghetspension. Men vad innebär det och när införs de?

Höjt bostadstillägg 2022

Bostadstillägg kan du som har en låg pension ansöka om när du fyllt 65 år, bor i Sverige och tar ut hela din allmänna pension och premiepension. Om du lever ensam eller tillsammans med någon påverkar hur mycket du kan få i bostadstillägg.

Nästa år höjs taket i bostadstillägget med 500 kronor, från 7 000 kronor till 7 500 kronor. Dessutom höjs konsumtionsstödet, en del i bostadstillägget, med 200 kronor för ogifta och 100 kronor för gifta.

Det innebär som mest 450 kronor extra i månaden för de med en månadshyra på 7 500 kronor eller mer. För de med en bostadskostnad under 7 000 kronor i månaden ökar bostadstillägget istället med 200 kronor per månad.

Bostadstillägget är helt skattefritt.

Inför helt ny trygghetspension

Regeringen inför även en trygghetspension år 2022 som ska göra det lättare för personer med till exempel fysiskt tunga jobb som inte orkar eller kan fortsätta jobba att få sjukersättning de sista fem åren innan pensionsålder. Detta för att slippa ta ut förtidspension och riskera en lägre pension livet ut.

Trygghetspension innebär en förändring av det regelverk som finns i dag och som reglerar rätten till sjukersättning. I dag bedöms unga och äldre på samma sätt, men med det trygghetspensionen ska personer från 60 år och äldre gå under särskilda regler. Deras arbetsförmåga ska heller inte längre bedömas mot alla jobb på arbetsmarknaden, utan bara de jobb som personen har erfarenhet av eller andra lämpliga arbeten.

 En välkommen nyhet

– Vi vet att bostadskostnaderna för många av de berörda seniorerna ökat snabbare än pensioner och bostadstillägg. Det är därför positivt med en höjning av bostadskostnadstaket för de med höga hyror och en generell förstärkning av konsumtionsdelen i bostadstillägget, säger SPF Seniorernas förbundsordförande Eva Eriksson till tidningen Senioren.

Eva Eriksson säger också att alltför många seniorer har för låga pensioner och menar att hela pensionssystemet behöver ses över.

– Regeringen tvingas återkommande in och göra kortsiktiga justeringar i olika delar av systemet där det brister, detta lappande-och-lagande håller inte i längden. Det visar med all tydlighet att hela pensionssystemet måste genomgå en total översyn där man vänder på alla stenar.

Källor:
Regeringen
Tidningen Senioren
Dagens Arena

Konto
Spara
Lån
Kredit
Kontakt