Nu sänks elnätsavgifterna

elnätsavgift
Hårdare regler från regeringen pressar elnätsbolagen att sänka elnätsavgiften.
elnätsavgift
Det nya ramverket för elnätsavgifterna har satts av Energimarknadsinspektionen och gäller i fyra år från och med 1 januari.
Hem och familj

2020 kan bli året då du får en lägre elräkning – för nu sänks elnätsavgifterna. Men det finns många faktorer som kan påverka vad du som konsument i slutändan måste betala. Vi reder ut vad de nya reglerna innebär.

Elnätsavgiften är den avgift du måste betala för att få el levererad via elnätet. De cirka 180 elnätbolag som finns i Sverige har lokala monopol, vilket innebär att du som elkund inte fritt kan välja leverantör. Hur stor avgiften är varierar över landet.

Storleken på avgiften som elnätsbolagen får ta ut regleras av Energimarknadsinspektionen. Myndigheten sätter en fyraårig ram för hur stor avgift företagen får ta ut. Bolagen kan sedan själva bestämma hur de vill fördela intäktsramen mellan olika kundgrupper.

– Intäktsramen ska täcka företagets kostnader och investeringar, samt ge en rimlig avkastning på investerat kapital. Samtidigt ska regleringen säkerställa att de elnätsavgifter som kunderna får betala är skäliga, säger Tony Rosten, chef för avdelningen för nätreglering på Energimarknadsinspektionen.

Skärpta regler

Vad som är rimligt och vad som är skäligt är en fråga som har varit föremål för en långvarig dragkamp mellan Energimarknadsinspektionen och de svenska elnätsbolagen. Elnätsbolagen har flera gånger gått till domstol för rätten att ta ut mer pengar och vunnit gehör för sina krav. Energimarknadsinspektionen har i sin tur protesterat och hävdat att avgifterna har höjts för mycket. Myndigheten har därför vid flera tillfällen vänt sig till regeringen för att få till skärpningar och hösten 2018 beslutade regeringen om hårdare regler för tillsynsperioden 2020–2023, vilket ska tydliggöra vad som kan räknas som rimlig avkastning för ett elbolag.

De flesta får sänkta avgifter – men inte alla

Förhoppningen är att de avgiftsramar som trädde i kraft 1 januari i år och som ska gälla fyra år framåt, ska leda till sänkningar med i snitt 20 procent jämfört med föregående avgiftsperiod. Men om det kommer att synas någon sänkning på din elräkning beror på hur bolaget som äger ditt elnät har agerat tidigare. Det finns bolag som inte har slagit i avgiftstaket och därför har möjlighet att ligga kvar på samma avgift som tidigare år.

– Våra beslut innebär generellt sett att elnätsföretagens utrymme för att ta ut elnätsavgifter begränsas kraftigt. Avgifternas utveckling kommer att skilja sig åt i stor utsträckning, där en del kan höja avgifterna medan andra kommer att behöva sänka sina avgifter. Vi bedömer dock att de elnätsföretag som har höjt mest tidigare, kommer vara de som nu måste sänka avgifterna efter våra beslut, säger Tony Rosten.

Vill du kontrollera vad din elnätsavgift kommer att bli ska du besöka din elnätsleverantörs webbplats. Bolagen är skyldiga att berätta om sina avgifter där.

Konto
Spara
Lån
Kredit
Kontakt