Mobil till barn – när är de redo?

Drygt två tredjedelar av alla nioåringar har en egen mobil och bland elvaåringarna är det minst 98 procent som har en egen mobil.
Många, både barn och vuxna, får problem att sova efter längre mobilanvändning.
Hem och familj

Nio av tio tioåringar i Sverige har en egen mobiltelefon. Det visar nya siffror från Internetstiftelsen i Sverige. Men vad ska du tänka på som förälder innan det är dags för ditt barns första mobil?

Svenska barn är inga främlingar för skärmar, långt ifrån. Bland de allra yngsta är surfplattorna störst och används av 80 procent av alla 2-3 åringar, 35 procent av dem använder den varje dag.

Det är först när barnen börjar skolan som mobiltelefonen gör entré på allvar. Drygt två tredjedelar av alla nioåringar har en egen mobil, bland tioåringarna är det nästan nio av tio och från 11 års ålder har minst 98 procent en egen mobil, enligt rapporten Svenskarna och internet 2017 från Internetstiftelsen i Sverige.

Barn i dag behöver utveckla andra förmågor

Kalle Simonsson är legitimerad psykolog och arbetar med barn- och ungdomspsykiatri. Han menar att det är viktigt att barn får ta del av den teknik som finns i dag.

När är man som barn mogen för en egen mobiltelefon?
– Det är förstås väldigt individuellt. Det finns mängder av både för- och nackdelar med mobiltelefoner, och vuxna hamnar ofta i dilemmat om hur användandet ska begränsas. Men faktum är att om du inte köper en mobiltelefon till ditt barn kommer ändå alla barnets kompisar att ha en, och det blir lätt att hamna utanför gemenskapen.

Barn i dag behöver utveckla andra typer av förmågor än vad vi är vana vid.

Så hur ska dagens föräldrar tänka då?
– Det finns en föreställning hos vuxna att det ska vara som i deras barndom, att barn ska vara ute och leka. Det är klart, om barnet blir väldigt stillasittande hämmar det säkert utvecklingen på något sätt. Samtidigt är det en helt ny social kontext nu, barn i dag behöver utveckla andra typer av förmågor än vad vi är vana vid, säger Kalle Simonsson.

Viktigt att hålla koll och prata

Han menar att det viktiga är att hålla koll på vad barnen gör med sina mobiltelefoner. Det är lätt att råka ut för olika situationer på till exempel sociala medier. Därför är det viktigt att prata med sitt barn om vad som kan hända på nätet.
– Det kan också vara bra att ha överenskommelser om hur mycket barnet får använda mobilen. Vissa barn tenderar att fastna framför skärmen och då bör du kanske titta på olika tidsbegränsningar, säger Kalle Simonsson.

Hur mycket är lagom?
– Det är omöjligt att svara på. Men många barn och vuxna får problem att sova av mobilanvändning, så mobilen kanske inte ska följa med ner i sängen. Men ställer du sådana krav på ditt barn bör du kanske följa dem själv också.

Något annat att tänka på?
– Många barn har en tendens att tappa bort saker, till att börja med ska du kanske inte köpa den dyraste mobilen till dem.

Mobil till barn

• Tänk på att mobiltelefonen också är en dator och kan användas till mer än bara samtal. Det kan vara bra att använda sig av begränsningar som Föräldrakontroll för att filtrera bort olämpligt innehåll för barn.

• Tänk på att barn kan köpa mer än samtal med mobilen. Till exempel köp inuti appar där användarna får möjlighet att köpa extramaterial. Slå på begränsningar av dessa köp i telefonen.

• Minska risken för obehörig användning vid stöld av mobilen med till exempel lösenkod och olika spärrar. Det finns en rad spärrar som mobiloperatören är skyldig att erbjuda till exempel samtalsspärr, sms-spärr, kreditspärr och utlandsspärr.

• Lägg in ICE (In Case of Emergency) i adressboken – om barnet skulle råka illa ut.

Källor: Telekområdgivarna och Statens medieråd.

Konto
Spara
Lån
Kredit
Kontakt