Färre gräl i familjen när unga själva sköter sin ekonomi

Unga och ekonomi
Ekonomisk självständighet har visat sig viktigt för barn och ungas välbefinnande, det visar en undersökning av Sifo.
Unga och ekonomi
Barn som får regelbunden vecko- eller månadspeng har färre konflikter om pengar med sina föräldrar.
Hem och familj

Barn som tidigt får ansvar för egna pengar har färre konflikter om pengar med sina föräldrar, det visar en undersökning från Sifo.

Ekonomisk självständighet har visat sig viktigt för barn och ungas välbefinnande – och för familjefriden. Enligt en undersökning som Sifo gjort på uppdrag av Swedbank och Sparbankerna under förra året har barn och unga som får lära sig ta ansvar för sina egna pengar – exempelvis genom en regelbunden månadspeng – färre konflikter med sina föräldrar om pengar. De är dessutom nöjdare, känner mindre stress och oro kring pengar och ekonomi än de som inte får ta eget ansvar.

Tre av tio barn och unga uppger att de då och då bråkar med sina föräldrar om pengar. Konflikterna blir sedan allt vanligare ju äldre barnen blir. 14–16-åringar är de som bråkar mest med sina föräldrar om pengar, medan de äldre ungdomarna är de som känner mest stress och oro. Över hälften av 17–19-åringarna uppger att de känner stress och oro över sin ekonomi – något som kan härledas till att de är på väg ut i vuxenlivet och har börjat reflektera över pengars värde.

Tre tips för att lära ditt barn hantera pengar på ett bra sätt
  • Ge barnen en månadspeng och kom fram till vad pengarna ska räcka till. Men koppla inte månadspengen till enkla, vardagliga sysslor som att bädda sängen. Då finns en risk att barnet börjar förhandla med dig.
  • Berätta för barnet varför ni i er familj prioriterar som ni gör, att det är bra att ha en buffert samt varför det är viktigt att spara.
  • Prata med ditt barn om pengar och ekonomi redan i tidig ålder. Men tänk på att alla barn är olika, anpassa regler och ansvar till barnet.
Konto
Spara
Lån
Kredit
Kontakt