Lägsta elpriserna i Sverige på 20 år

elpriser
En mild vinter med mycket nederbörd och vind har gjort att elpriserna är på historiskt låga nivåer i Sverige.
elpriser
Det var tjugo år sedan elpriserna var så låga, så passa på att se över ditt elavtal.
Hem och familj

En mild vinter med mycket nederbörd i kombination med coronapandemin har gjort att elpriserna i Sverige är nere på rekordlåga nivåer. Det kan alltså vara en bra idé att se över ditt elavtal.

Elpriserna i Sverige ligger på historiskt låga nivåer – det var tjugo år sedan elen var så billig som den är i dag. I vanliga fall brukar den kalla vintern göra att priserna på el går upp, men så har det inte varit i år, och det finns ett par olika anledningar till detta.

För det första var det en ovanligt mild vinter vilket gjorde att elpriserna inte steg så mycket som de annars brukar göra på vintern. Det var dessutom en vinter med mycket nederbörd vilket har gjort att vattenmagasinen är välfyllda, något som pressar priserna ytterligare. Att våren sedan blev kallare än vanligt pressade inte heller priset uppåt eftersom det innebar att snösmältningen gick långsammare och därmed blev mer stabil.

Men det är inte enbart väderförhållandena som har påverkat elpriset.

Så har coronapandemin påverkat elpriset

Precis som mycket annat i samhället har även elpriserna påverkats av coronaviruset. Pandemin har bland annat inneburit att priserna på olja och andra fossila bränslen sjunkit kraftigt i världen – oljepriset har halverats sedan årsskiftet – och det påverkar priset på el här hemma i Sverige.

Att många industrier har stått stilla har också inneburit att elanvändningen gått ner. Den minskade elförbrukningen har gjort att efterfrågan sjunkit och därmed också priset.

Passa på att jämföra elpriser

Det kan alltså vara en bra tid att jämföra elpriser nu. De historiskt låga priserna kan till exempel innebära att ett byte från rörligt till fast elpris är en bra idé, så kolla upp hur det ser ut för just dig.

Konto
Spara
Lån
Kredit
Kontakt