Så delar ni på sommarstugan – skriv avtal

Skriv ett avtal med de som du ska äga fritidshuset tillsammans med. Då har ni ett avtal att luta er mot om det uppstår några frågor senare.
Det är mycket som ska göras med ett fritidshus; gräsklippning, skötsel och städning. Det kan vara bra att prata ihop sig inför ett delat ägande av en sommarstuga.
Hem och familj

Har du ärvt en sommarstuga tillsammans med släktingar? Eller funderar du på att köpa hus tillsammans med vänner? Kom ihåg att skriva avtal inför samägandet.

Att dela en sommarstuga med släkt eller vänner kan vara både ett trevligt och praktiskt sätt att nyttja fritidshuset på ett maximalt sätt och samtidigt dela på kostnaderna. Men det finns några saker som ni bör diskutera igenom.

Cecilia Laveson är jurist hos Familjens jurist och hon tycker att det är viktigt att sätta upp olika regler för huset i ett så kallat samägandeavtal. En viktig sak att tänka på är till exempel hur fastigheten ska användas.

– Är det ett fritidshus? Då kanske det inte används mer än 10 veckor per år? Vilka ska vara där vilka veckor? Hur gör ni med storhelger som midsommar? Vem ska klippa gräset? Hur städat ska det vara när det lämnas över? Det kan vara bra att diskutera igenom sådana saker noga.

Hur gör ni med storhelger som midsommar? Vem ska klippa gräset? Hur städat ska det vara när det lämnas över?

Cecilia Laveson, Familjens jurist

En annan viktig punkt handlar om löpande kostnader för fritidshuset och något många glömmer – renoveringskostnader.

– Förslagsvis kan ni skapa en renoveringsplan och sätta av pengar löpande, kanske några hundralappar i månaden. Annars kan det bli problem om en av er vill renovera eller byta ut något och den andre känner att den inte har råd.

Äga sommarhus med släktingar

Många som vänder sig till Cecilia Laveson har ärvt ett sommarhus och delar det med sina släktingar. Ett gemensamt ägande har kanske inte varit ett medvetet val och det kan dessutom finnas affektionsvärden. Att dela med avlägsna släktingar eller över generationsgränser kan bli ännu tuffare – särskilt om någon vill sälja sin del.

Cecilia Laveson, Familjens jurist
Cecilia Laveson, Familjens jurist

– Säg att en av delägarna vill sälja. Hur gör ni då? Detta bör ni verkligen reglera.

Det går att lägga in ett så kallat hembud, att en mindre krets av personer får erbjudandet att köpa först. Vid en sådan försäljning dyker frågan om hur ni ska värdera fastigheten upp.

– Då finns det olika lösningar, du kan ta in 1-3 mäklare som värderar fastigheten eller så säljer ni och köper andelar enligt taxeringsvärdet, eller annat värde ni kommit överens om, säger Cecilia Laveson.

Ska det gå att belåna fritidshuset?

En annan sak ni bör diskutera och reglera är om ni ska ha rätt att pantsätta och belåna fastigheten. Att belåna ett fritidshus kan innebära en fara då fastigheten kan tas i anspråk om en av ägarna inte klarar av att betala sina skulder. Tänk på att en delägares andel av fastigheten kan, även utan pant, tas i anspråk av kreditgivare för att täcka eventuella skulder som förfallit till betalning.

– Om ni inte sätter er ner och diskuterar det här i ett tidigt skede är det lätt att ni blir ovänner när det hettar till. Det gäller alla punkter. Sätt er ner omgående och diskutera – sedan går ni gemensamt till en jurist och skriver ett samägandeavtal.

Fem tips för delat ägande

Gör en tidplan. Hur delar ni upp tiden när de olika ägarna ska vara i huset? Vem får vilka veckor? Vem får midsommar?

Prata igenom praktiska frågor. Hur ska till exempel gräsklippning och städning gå till?

 Bestäm hur ni ska göra med utgifter. Hur finansierats drift och underhåll? Finns det en buffert för oförutsedda utgifter och renoveringar?

Reglera vem som får köpa andelar. Hur ska en försäljning av andelar gå till? Ska familjen ha förtur och hur ska andelarna värderas?

Bestäm om det ska gå att låna med huset som säkerhet. Ska det gå att belåna sin andel i fastigheten? Till hur stor del?

Konto
Spara
Lån
Kredit
Kontakt