Så påverkas din ekonomi av nya höstbudgeten

Höstbudgeten 2018
Mer pengar i plånboken till studenter, pensionärer och barnfamiljer – det lovar regeringen i sin nya höstbudget.
Höstbudgeten 2018
Nästa år sänks skatten för två av tre pensionärer. Och 2020 ska pensionärsskatten slopas helt.
Hem och familj

4,4 miljarder kronor får pensionärerna i skattesänkning nästa år, och barnfamiljerna belönas med höjt barnbidrag. Men samtidigt höjs skatten på flygresor och sparformen ISK. Här är vinnarna och förlorarna på höstbudgeten.

Den 20 september presenterade regeringen och Vänsterpartiet budgetpropositionen för 2018. Över 40 miljarder kommer att satsas på bland annat sänkt skatt för pensionärer och höjt tandvårdsbidrag. Men något av det som blev mest uppmärksammat är att barnbidraget kommer att höjas med 200 kronor per månad från och med mars nästa år. Det är den första höjningen sedan 2006 och ett vallöfte som Socialdemokraterna hade inför valet 2014.

– Det kommer underlätta för många, inte minst nybildade familjer, sa finansminister Magdalena Andersson (S).

Här är några av förslagen ur höstbudgeten 2018:

Vinnare:

+ För pensionärer som har en inkomst mellan 10 000 kronor och 35 000 kronor kommer skatten att sänkas från och med 1 januari 2018. De som har en pension på 17 000 kronor får en sänkning med 400 kronor i månaden.

+ Bostadstillägget höjs för pensionärer och de med sjuk- eller aktivitetsersättning.

+ Barnbidraget höjs med 200 kronor per barn och månad, från 1 050 kronor till 1 250 kronor från och med 1 mars nästa år.

+ Även underhållsstödet höjs, det stöd som betalas ut om den andra föräldern inte betalar underhåll. För barn 11–14 år höjs det med 150 kronor i månaden, och för barn 15–18 år med 350 kronor i månaden.

+ Kollektivtrafiken blir gratis för unga under sommarlovet.

+ Karenstiden för arbetslösa minskar från sju till sex dagar.

+ Skatten sänks för sjuk- och aktivitetsersättning och maximal ersättning blir 2 438 kronor mer om året.

+ Avdragsrätten för fackavgiften återinförs igen efter att den togs bort under Alliansens tid. Avdraget hamnar på 25 procent.

+ Från och med den 1 juli nästa år höjs studiebidraget med 300 kronor i månaden för de som studerar på heltid. Det är den första höjningen av bidraget på 11 år.

+ Från och med den 1 september nästa år kan långtidsarbetslösa ansöka om CSN-lån för att ta B-körkort.

+ Från och med den 15 april nästa år ska tandvårdsbidraget fördubblas. De över 65 år och alla mellan 22 och 29 år får då 600 kronor per år. För de mellan 30 och 64 år ligger bidraget på 300 kronor per år.

Förlorare:

– Schablonskatten höjs på sparande på investeringssparkonto (ISK) och kapitalförsäkringar. En höjning från 0,75 procent till 1 procent.

– För personer som bor utomlands och som har en inkomst från Sverige, till exempel pensionärer, höjs skatten från 20 procent till 25 procent.

– En miljöskatt införs. Nya fordon som släpper ut mer än 95 gram koldioxid per kilometer får en högre skatt de första tre åren.

– Skatten för de som har tjänstebil kommer att höjas.

– Skatten på flygresor höjs och hamnar på mellan 60 kronor och 400 kronor per biljett, beroende på hur långt du ska flyga.


Läs hela regeringens höstbudget här.

Konto
Spara
Lån
Kredit
Kontakt