Höstbudget 2021 – så påverkas din privatekonomi nästa år

Höstbudget 2021
Pensionärer med en sammanlagd pension mellan 9 000 och 17 000 kronor i månaden får ett så kallat inkomstpensionstillägg från och med september 2021.
Höstbudget 2021
Privatpersoner som investerar i så kallad grön teknik, till exempel solceller, får en skattereduktion på upp till 50 000 kronor om året för både arbets- och materialkostnader.
Hem och familj

Coronakrisen sätter sina spår i budgeten som regeringen och L och C presenterade i slutet av september. Lägre skatt för alla, en extra coronabonus samt höjt tak för RUT-avdrag är tre tongivande privatekonomiska poster.

För alla
 • Lägre skatt
  Skatten sänks med som mest 1 500 kronor på helåret för alla – inklusive pensionärer, arbetslösa, sjuka och föräldralediga. Den största sänkningen får de som har en årsinkomst på minst 240 000 kronor.
 • Utökat och höjt RUT-avdrag
  Taket för RUT-avdrag höjs från 50 000 till 75 000 kronor och kommer dessutom att innefatta fler tjänster än tidigare. Från och med nästa år kan du göra avdrag för bland annat montering av möbler i hemmet och transporter av möbler till second hand-affärer.
 • Skattereduktion för gröna investeringar
  Privatpersoner som investerar i så kallad grön teknik, till exempel solceller, får en skattereduktion på upp till 50 000 kronor om året. Reduktionen gäller från och med 1 januari 2021 och för både arbets- och materialkostnader.
 • Höjt underhållsstöd
  Alla ensamstående föräldrar som inte får underhållsstöd från den andra föräldern får höjt underhållsstöd från den 1 juni 2021. För barn under 15 år innebär det en ökning med 100 kronor i månaden och för barn över 15 år blir det 150 kronor i månaden.
 • Förstärkt a-kassa
  Under våren förstärkte regeringen a-kassan och de förändringar som gjordes då kommer att finnas kvar till den 1 januari 2023. Förstärkningarna innebär bland annat att det är lättare att få a-kassa, samt att ersättningen är högre.
 • Lån till körkort
  Tidigare har arbetslösa personer mellan 18 och 47 år beviljats CSN-lån för att ta B-körkort. Under 2021 kommer körkortslån även beviljas till 19–20-åringar som gått ut gymnasiet.
Specifikt för löntagare
 • Coronabonus
  Alla med en månadsinkomst under 50 000 kronor får en skattereduktion 2021 och 2022 som kompensation för ökade utgifter i och med coronakrisen. Skatten reduceras i slutet av 2021 och kommer att finnas med i skattetabellerna för 2022.
 • Dyrare förmånsbil
  Värdet av bilförmånen ska bättre spegla kostnaden för att äga bil privat. Exakt hur det kommer att se ut är dock ännu inte klart.
Specifikt för pensionärer
 • Inkomstpensionstillägg
  Pensionärer med en sammanlagd pension mellan 9 000 och 17 000 kronor i månaden får ett så kallat inkomstpensionstillägg från och med september 2021. Inkomstgränserna gäller pensionen som betalas ut av Pensionsmyndigheten. Tillägget beräknas alltså på inkomster från inkomstpension, premiepension och tilläggspension, och betalas ut till personer födda 1953 eller tidigare. Tillägget är som mest 600 kronor i månaden, ner till 25 kronor i månaden. Änkepension, garantipension, tjänstepension eller privat pensionssparande räknas inte med i inkomsten och tillägget påverkar inte andra förmåner.
 • Sänkt skatt på pensionsinkomst
  För att helt avskaffa skatteskillnaderna för de med pensionsinkomster sänks skatten genom ett förhöjt grundavdrag. Det innebär till exempel att en person med 21 000 kronor i pensionsinkomst får en sänkt skatt med 800 kronor.
Konto
Spara
Lån
Kredit
Kontakt