Guide: allt du behöver veta om att separera eller ansöka om skilsmässa

ansöka om skilsmässa
Om ni inte kan komma överens om bodelningen själva kan ni be tingsrätten utse en bodelningsförrättare åt er.
ansöka om skilsmässa
Den stora juridiska skillnaden med att skilja sig när man har barn är att det krävs en betänketid på sex månader innan skilsmässan kan gå igenom.
Hem och familj

Att ansöka om skilsmässa eller att separera är aldrig roligt och är en väldigt tuff period för de allra flesta. Vi har samlat allt praktiskt du behöver veta inför en separation eller skilsmässa.

Att skiljas eller separera är för många en av livets största kriser. Det är mycket känslor och tankar som går runt i huvudet vilket kan göra att allt praktiskt känns jobbigare och mer komplicerat än vad det behöver vara. Därför har vi satt ihop en guide till det viktigaste att ha koll på när du ska skiljas eller separera.

Hur ansöker jag om skilsmässa?

Det är hos tingsrätten i den kommun ni bor som ni ansöker om skilsmässa. Vid en skilsmässa ansöker man om äktenskapsskillnad eller upplösning av registrerat partnerskap, och den blanketten går att beställa hem eller ladda ner från till exempel Sveriges domstolars hemsida. I ansökan behöver ni också skicka med era personbevis, utöver blanketten med ansökan. Personbevis beställer ni hos Skatteverket.

Om ni är överens om att skiljas och inte har barn under 16 år som bor hemma beslutar tingsrätten om skilsmässa direkt och skickar hem en dom om det till er. Vad som gäller vid skilsmässa med barn under 16 år kan du läsa om längre ner.

Om det bara är en av er som vill skiljas ska den istället lämna in en ansökan om stämning av äktenskapsskillnad. Då börjar en betänketidsperiod på sex månader innan skilsmässan kan gå igenom. För att skilsmässan sedan ska gå igenom behöver man begära om fullföljd av skilsmässan – annars fortsätter ni att vara gifta.

När skilsmässan är klar meddelar tingsrätten Skatteverket som i sin tur ändrar i folkbokföringen.

Ansöka om skilsmässa online

Det går att ansöka om skilsmässa online på Sveriges Domstolar, men då behöver ni vara överens om att skiljas. Om ni har barn behöver ni också vara överens om vårdnad och var barnen ska bo för att kunna ansöka digitalt.

Ansökan om separation i samboförhållande

I ett samboförhållande behöver ni inte ansöka om separation eller liknande. Samboförhållandet upphör helt enkelt om ni flyttar isär eller om en av er ansöker om bodelning. Om ni är överens om hur ni ska dela upp det ni äger gemensamt måste ni inte göra en bodelning.

Att tänka på vid skilsmässa med barn

Att ha barn under en skilsmässa gör såklart situationen jobbigare och mer komplicerad. Utöver att finnas där för sina barn finns det också en del praktiska saker att tänka på när barn är inblandade i en skilsmässa. Allt utgår från vad som är bäst för barnen och att skydda dem så mycket som möjligt.

Betänketid vid skilsmässa

Den stora juridiska skillnaden med att skilja sig när man har barn är att det krävs en betänketid på sex månader innan skilsmässan kan gå igenom. Betänketiden är obligatorisk om det bor minst ett barn hemma som är under 16 år, och det är oavsett om barnen är era gemensamma eller inte.

Om ni inte har bott tillsammans på två år krävs dock ingen betänketid och detsamma gäller om ni är sambos men inte gifta. Då krävs ingen betänketid alls även om ni har barn under 16 som bor hemma. Ni måste dock lämna in ett så kallat ”särlevnadsintyg” där två personer som känner er kan intyga att ni inte bott ihop på två år.

Betänketiden börjar när ni skickar in ansökan om skilsmässa. Om ni fortfarande vill skiljas efter att betänketiden är slut behöver ni begära om fullföljd, skilsmässan går alltså inte igenom automatiskt efter betänketiden. Om ni inte gör detta inom tolv månader fortsätter ni att vara gifta.

Vårdnad av barn efter separation eller skilsmässa

Både efter skilsmässa och separation blir vårdnaden gemensam om det är barn inblandade. Om ni vill lägga upp det annorlunda måste ni skriva ett avtal om det som sedan behöver godkännas av socialnämnden i kommunen ni bor i. Viktigt att komma ihåg är att barnet alltid har rätt att träffa båda sina föräldrar, även om det bara är en av er som har vårdnaden.

Så fungerar bodelning

Oftast när man skiljt sig eller separerat finns det en del gemensamma saker som ska delas upp, inte minst bostaden. Detta gör man i en bodelning och beroende på om det är en skilsmässa eller en separation av ett samboförhållande ser reglerna olika ut. Hur bodelningen ser ut beror också på om det finns ett samboavtal eller äktenskapsförord.

Samboavtal eller äktenskapsförord?

Om ni är gifta och inte har skrivit ett äktenskapsförord ska ni dela lika på alla era gemensamma tillgångar, även de som ni hade innan ni gifte er. Vad som ingår i ett äktenskapsförord är upp till var och en men det brukar reglera vilka tillgångar som ska räknas som ”enskilda” och därför inte ska delas lika i bodelningen vid en skilsmässa.

Om ni är sambo och inte har skrivit något eget avtal, ett så kallat samboavtal, gäller sambolagen. Enligt sambolagen delas alla gemensamma tillgångar lika oavsett om någon av er har betalat mer eller mindre för något. Det som ni ägde innan ni flyttade ihop räknas dock inte in i detta, så om bostaden köptes innan ni flyttade ihop delas den inte lika. Har ni däremot skrivit ett samboavtal är det samboavtalet som bestämmer vem som får vad vid en separation.

 Läs också våra artiklar:

Äktenskapsförord – vad du ska tänka på och varför

Därför ska du ha samboavtal

Måste man göra bodelning?

Om ni bara har enskild egendom och ingen av er vill ta över bostaden behöver ingen bodelning göras, varken vid skilsmässa eller separation, men om ni till exempel äger en fastighet eller bostad behöver att avtal skrivas. Ett bra tips är dock att göra ett bodelningsavtal även om ni inte tycker att det behövs just nu – det går nämligen att begära bodelning i flera år efter en skilsmässa. För ett samboförhållande går det att begära bodelning upp till ett år efter att man flyttat isär.

Det krävs ingen jurist för att göra en bodelning, det går alltså att göra bodelningen själv, vilket brukar gå bra om man är överens om vem som ska få vad. Om ni däremot inte kan komma överens om bodelningen själva kan ni be tingsrätten utse en bodelningsförrättare åt er.

Bodelning av bostad

Den stora delen i de allra flesta bodelningar är bostaden. Man kan ha bott länge tillsammans i ett hus eller lägenhet och det är inte alltid helt lätt att hitta en ny bostad.

Om inte bostaden står som enskild egendom i ett äktenskapsförord, getts i gåva eller gått i arv ska den delas lika mellan makarna vid en skilsmässa. Det gäller oavsett när och av vem bostaden köptes.

För ett samboförhållande gäller sambolagen, om inget samboavtal skrivits, och då ska bostaden, eller värdet på bostaden, delas lika även om ni inte betalade lika mycket för den. Detta gäller dock bara om bostaden köptes med syftet att bo i tillsammans, inte om den ena i förhållandet bara flyttade in i den andras bostad i början av samboskapet.

Det finns dock ett undantag från den här principen och det är att den som behöver bostaden mest får den, även om något annat är avtalat i äktenskapsförord eller samboavtal. Det kan till exempel vara att den ena i förhållandet får ensam vårdnad av ett barn. Är det ett samboförhållande gäller det här undantaget bara hyresrätter och bostadsrätter, inte fastigheter och hus.

Konto
Spara
Lån
Kredit
Kontakt