Framtidsfullmakt – vad är det?

framtidsfullmakt
Den första juli 2017 trädde lagen om framtidsfullmakt i kraft.
framtidsfullmakt
När framtidsfullmakten används ska den alltid visas upp i original.
Hem och familj

Nu kan du själv bestämma vem som ska ta hand om din ekonomi om något händer dig. Den första juli 2017 infördes framtidsfullmakter i Sverige.

Med en framtidsfullmakt kan du själv utse en person som ska ta hand om dina ekonomiska och personliga angelägenheter om du till exempel skulle bli fysiskt sjuk eller få en psykisk störning som gör att du är oförmögen att ta beslut själv.

Fullmaktshavaren kan exempelvis betala räkningar, ta hand om avtal och abonnemang eller förvalta tillgångar du har på banken.

En framtidsfullmakt är alltså ett alternativ till god man eller förvaltare. Skillnaden är att det inte är en tingsrätt utan du själv som utser vem personen är som ska representera dig. Det ger större integritet och kontroll över något som för många är väldigt personligt.

Vad ska den innehålla?

Vad fullmakten ska innehålla bestämmer du själv och det kan vara bra att läsa igenom och uppdatera den med jämna mellanrum. Fullmakten får bland annat inte omfatta hälso- och sjukvård eller frågor om att ingå äktenskap och upprätta testamente.

Känner du dig osäker på hur du skriver en framtidsfullmakt kan du vända dig till en jurist som hjälper dig att utforma den.

Framtidsfullmakten träder i kraft när du inte längre kan ta hand om dina angelägenheter. Tidpunkten för detta bestämmer fullmaktshavaren, eller en domstol – om du ställt det som krav i fullmakten.

Läs mer här.

Mall för framtidsfullmakt
• Du måste ha fyllt 18 år och vara förmögen att själv fatta beslut för att få upprätta fullmakten.
• Fullmakten ska vara skriftlig, det ska framgå att det är en fullmakt, vem eller vilka som är fullmaktshavare, vad den innehåller och om du har några övriga krav eller villkor som ska gälla.
• Två myndiga vittnen ska vara med när fullmakten skrivs under. Fullmaktshavaren får inte vara vittne.
• När fullmakten används, till exempel på banken, ska den visas upp i original.

Konto
Spara
Lån
Kredit
Kontakt