Fast eller rörligt elpris – vilket är billigast?

elpris
Ett fast elavtal kan innebära en högre kostnad, men ger dig möjlighet att förutse dina kostnader. Du kan välja att låsa elavtalet när elpriserna är låga.
elpris
Om du väljer ett rörligt timprisavtal kan du påverka din elkostnad genom att använda elen när den är billigare.
Hem och familj

Den senaste tidens kraftiga svängningar i elpriset har gjort att många nu ser över sina elavtal för att få ner kostnaderna. Men är det bäst att binda sig vid ett fast elpris eller att välja rörligt elpris som kan gå upp och ner?

I vintras steg elpriserna i Sverige till rekordhöga nivåer och många började fundera på att binda sitt elavtal för att inte riskera ännu högre kostnader längre fram. I den här guiden går vi igenom för- och nackdelarna med fast respektive rörligt elpris, hur det fungerar och vilket som är billigast.

Så fungerar fast elpris

Ett fast elavtal innebär att du betalar samma pris för elen varje månad, oavsett om den blivit billigare eller dyrare för elbolagen att köpa in. Du binder helt enkelt upp dig till ett visst pris och kan på så sätt förutse dina kostnader varje månad, men om elpriset går ner måste du fortfarande betala det högre priset under hela bindningstiden.

Den stora fördelen med fast elpris är alltså tryggheten det ger att veta vad elen kostar varje månad, men i längden blir det ofta dyrare. Därför är det extra viktigt att jämföra elavtal när du ska binda ditt elavtal.

Du kan välja att binda elpriset under bara några månader upp till flera år, men om du väljer att låsa ditt elavtal ska du försöka göra det när elpriset är så lågt som möjligt för att inte fastna vid ett onödigt högt elpris.

Så fungerar rörligt elpris

Ett rörligt elavtal innebär att du betalar vad elen kostar just nu. Är priset högre en viss månad betalar du ett högre pris den månaden och så vidare. Elpriset baseras på hur den nordiska elbörsen Nordpool rör sig.

Historiskt är det rörliga elavtal som varit billigast på lång sikt, men då får du leva med risken att elkostnaderna vissa månader kan bli väldigt höga. Personer med en ansträngd ekonomi som har svårare att hantera en väldigt stor elkostnad, eller villaägare som använder väldigt mycket el är de som drabbas hårdast när det rörliga elpriset stiger kraftigt.

Andra sätt att påverka din elkostnad

Det finns även andra sätt att påverka din elkostnad, förutom att välja mellan ett fast och rörligt elpris. Att dra ner på elanvändningen är såklart ett sätt – ett annat sätt är att skaffa ett rörligt timprisavtal och använda elen när den är som billigast. För om du har ett rörligt timprisavtal kan du dra nytta av att elpriset blir billigare vissa tider på dygnet.

När är elen som billigast?

Generellt kan sägas att elen är dyrare på vintern och när många använder den, så runt klockan 17 på vardagar är elen oftast dyrast eftersom de är då de flesta kommer hem från jobbet och börjar laga mat, tvätta och liknande. Det betyder alltså att elen brukar vara billigare på sommaren och när minst antal människor använder elen, som på helgen, natten eller mitt på dagen.

För att du ska kunna dra nytta av att elen är billigare vissa tider måste du ha ett rörligt timprisavtal, det räcker inte bara med ett rörligt elavtal. Ett rörligt timprisavtal innebär att du betalar vad elen kostar vid just den tidpunkten du använder den. Det innebär att du kan passa på att tvätta, ladda elbilen eller dammsuga när elen är billigare och på så sätt dra ner på dina elkostnader.

När blir elen billigare igen?

En fråga som många ställt sig det senaste året är när elen kommer att bli billigare igen. Oftast går priset ner på sommaren när det blir varmare ute, och upp på vintern när det blir kallt, men så är det inte alltid och många andra faktorer spelar in.

Just nu har exempelvis sanktionerna mot Ryssland bidragit till ett högre elpris eftersom Ryssland är en stor exportör av olja och gas, men också för att Rysslands invasion av Ukraina har skapat oro på världsmarknaden.

Det är svårt, även för experter, att förutspå hur elpriserna kommer att se ut framåt. Många tror dock att elpriserna generellt kommer svänga mer framöver och att skillnaden i pris mellan södra och norra Sverige kommer att bli större på sikt.

Kompensationen från regeringen för högt elpris

I vintras tog regeringen ett beslut om att ge alla hushåll i Sverige en elpriskompensation för december, januari och februari på grund av de höga elpriserna. De allra mest utsatta hushållen i södra och mellersta Sverige får även kompensation för elkostnaderna under mars. Du behöver inte ansöka om att få elpriskompensationen, det är ditt elnätsbolag som kommer att betala ut den. Du kan läsa mer om elpriskompensationen på regeringens webbplats.

Källor: Elskling, Energimarknadsinspektionen, Fortum, Konsumenternas Energimarknadsbyrå

Läs också vår artikel För- och nackdelar med luftvärmepump. Ett annat sätt att få ner sina elkostnader på sikt.

Konto
Spara
Lån
Kredit
Kontakt