Experten: så påverkas pensionen av corona

pension
– Du behöver inte skjuta upp din pension på grund av covid-19, eftersom den allmänna pensionen bygger på hur din inkomst sett ut under hela livet, inte några specifika år, säger Agneta Claesson, pensionsspecialist på Pensionsmyndigheten.Foto: Pensionsmyndigheten
pension
Enligt Pensionsmyndighetens prognos från maj 2020 kommer inkomstpensionen att minska med 1,5 procent under 2021.Foto: Pensionsmyndigheten
Hem och familj

Orolig inför pensionsdagen? Det är många som funderar på hur coronapandemin påverkar deras vardag, men hur ser det ut om du snart ska gå i pension? Pensionsmyndighetens expert reder ut vad du behöver tänka på inför pensionen – och vad du faktiskt kan strunta i att oroa dig över.

Det är få som lämnats oberörda av coronapandemin och dess konsekvenser. Arbetslösheten har skjutit i höjden och även om du inte själv är drabbad kan det finnas en oro för vad som kommer att hända längre fram. Ska du snart bli pensionär kanske du funderar över hur pandemin kommer att påverka din stundande pension. Vi har pratat med Agneta Claesson, pensionsspecialist på Pensionsmyndigheten, om vad du ska tänka på inför pensionen i dessa tider.

Behöver jag skjuta på pensionsdagen på grund av coronautbrottet?
– Du behöver inte skjuta upp din pension på grund av covid-19, eftersom den allmänna pensionen bygger på hur din inkomst sett ut under hela livet, inte några specifika år.

Vad är det viktigaste att tänka på om jag ska gå i pension den närmsta tiden?
– Premiepensionen, det vill säga den mindre delen av den allmänna pensionen, är placerad på börsen och är därför den del som påverkas mest av oron i samband med coronapandemin. Men, vanligtvis följs en nedgång på börsen av en uppgång och därför kan du fundera över om du kanske ska ha kvar premiepensionen i fonder när du pensionerar dig. Om du byter till en traditionell försäkring i samband med att du pensionerar dig kan du nämligen missa den uppgång som troligen kommer. Givetvis kan du välja att bara ta ut en viss procent av premiepensionen eller helt vänta med att ta ut den till senare. Den som är permitterad och har en förmånsbestämd tjänstepension bör dessutom kontakta sitt pensionsbolag för att se hur ett uttag påverkar pensionsbeloppet, förklarar Agneta Claesson.

I stort har pensionerna påverkats av coronapandemin genom att de generella inkomsterna i samhället sjunkit. Det beror på att fler har blivit arbetslösa eller permitterade de senaste månaderna. Enligt Pensionsmyndighetens prognos från maj 2020 kommer inkomstpensionen att minska med 1,5 procent under 2021. I februari visade samma prognos istället på en höjning av pensionen med 0,3 procent.

– Olika typer av pensioner har påverkats lite olika och prognoserna framåt är fortfarande osäkra. Den som snart ska pensionera sig behöver därför tänka till lite extra kring vissa delar medan den som har längre kvar till pensionen inte kan göra så mycket, säger Agneta Claesson.

Agneta Claesson menar dock att man inte behöver vara särskilt orolig över att betala in lite mindre till pensionen under en kortare period eftersom det totala pensionssparandet oftast sker över många år. Då finns det andra faktorer som påverkar pensionen mer.
– Det finns större anledning att fundera över hur deltidsarbete och vabbande påverkar pensionen eftersom det kan innebära en lägre inkomst under flera år, säger hon.

Så kan din pension påverkas av coronaviruset

Arbetslöshet
Om du har a-kassa tjänar du in till din pension även när du är arbetslös eftersom a-kassan räknas som pensionsgrundande inkomst. Om du har en inkomstförsäkring räknas den inte som pensionsgrundande inkomst, men i vissa kollektivavtal fortsätter vissa försäkringar att gälla en tid efter uppsägning så kolla med ditt fackförbund.

Korttidspermittering
Du kan inte få pension för din förlorade inkomst, det vill säga mellan 4 till 7,5 procent av din lön beroende på hur mycket du är permitterad. Men, eftersom en korttidspermittering är tänkt att vara just det, under en kort tid, så kommer detta inte att påverka din pension nämnvärt – varken den allmänna pensionen eller tjänstepensionen. Om du har förmånsbestämd tjänstepension och tänkte pensionera dig snart bör du dock prata med ditt pensionsbolag om hur permitteringen kan påverka uttaget av pensionen.

Oron på börsen
Har du långt kvar till pensionen kommer det totala utfallet antagligen inte att påverkas av oron som coronapandemin skapat på börsen. Ska du snart bli pensionär kan den dock påverkas något mer, och det gäller också om du redan är pensionär. Det är framför allt premiepensionen som påverkas eftersom den består av fonder som är placerade på börsen, vilket också tjänstepensionen kan vara. För den som inte aktivt valt fonder i sin tjänstepension är dessa vanligen placerade i traditionella försäkringar med garanterade belopp. Premiepensionen är för de allra flesta en mindre del av den totala pensionen, men den som vill kan när som helst kostnadsfritt byta.

För dig som valt pensionssparande i fonder kan det nu vara bra att vara lite mer aktiv och se över fondvalen oftare, särskilt om du har fonder med högre risker, placerade i vissa länder och marknader.

Konto
Spara
Lån
Kredit
Kontakt