Elhandelspriserna har ökat med över 50 procent – på ett år!

Elpriser 2019
Priserna för elnätet har stigit kraftigt flera år i rad.
Elpriser 2019
En induktionsspis drar 40 procent mindre energi än en spis med gjutjärnsplatta.
Hem och familj

Sedan 2017 har elhandelspriserna i Sverige ökat med i snitt 51,4 procent, enligt Nils Holgerssons årliga undersökning. Så här ser elpriserna ut att utvecklas under 2019.

Varje år genomför Nils Holgersson-gruppen, med representanter från bland annat Hyresgästföreningen Riksförbundet och Riksbyggen, en undersökning där de ”förflyttar” en bostadsfastighet med 15 lägenheter till landets alla kommuner och jämför kostnaderna för sophämtning, vatten och avlopp, el och fjärrvärme.

I rapporten för 2018 kan man bland annat se hur den totala elkostnaden har ökat med i snitt 20,5 procent sedan 2017. Till den totala elkostnaden räknas elnät, elhandel och skatter.

Uppgången beror till stor del på elhandelspriserna som har ökat med 51,4 procent.

Ökade elnätspriser

Förutom elhandelspriserna har även kostnaderna för elnätet ökat, där prisutvecklingen stigit kraftigt flera år i rad. Sedan 2017 har elnätsavgifterna ökat med i snitt 5,1 procent, vilket är mer än dubbelt så mycket som konsumentprisindex under samma period.

– Med tanke på de orimliga höjningarna som skett hittills måste kostnaderna bromsas kraftigt framöver. Det är nu viktigt att de nya reglerna för elnätsföretagens intäktsramar verkligen får effekt till skydd för Sveriges konsumenter. De signaler vi fått om att elnätsföretagen kan ta ut ännu högre priser innan regleringen träder i kraft väcker oro, säger Jennie Wiederholm, ordförande för Nils Holgersson-gruppen, i ett pressmeddelande.

Det är framförallt tre företag som har monopol på marknaden: Ellevio, Vattenfall och E.ON. Sistnämnde E.ON höjde sina priser med i snitt 10 procent under 2017.

Tittar man på en femårsperiod har elnätsavgifterna ökat med nästan 26 procent och Vattenfall har under den perioden höjt sina priser med 41 procent.

Läs rapporten i sin helhet här.

Prognos för elprisernas utveckling 2019

Enligt Energimyndighetens kortsiktsprognos beräknades priserna gå upp under 2018 för att sedan sjunka något under 2019, 2020 och 2021.

3 tips för att sänka din elkostnad

1. Jämför leverantörer. Din elkostnad består av elnätsavgift och din elförbrukning, men det är bara den senare du kan påverka. Du kan nämligen bara byta elnätsleverantör om du flyttar till ett annat område, däremot kan du byta elhandelsleverantör. Jämför noga innan du väljer, till exempel med hjälp av Compricer eller Elskling

2. Håll koll på ditt avtal. Om du inte väljer ett avtal när du flyttar eller när ditt gamla går ut får du ett anvisningsavtal, vilket i många fall kan vara betydligt dyrare än vanliga avtal. Så ta reda på hur just ditt avtal ser ut.

3. Sänk din elförbrukning. För att få en lägre förbrukning och därmed också kostnad kan du till exempel: hålla rätt temperatur i kyl och frys, byta glödlampor mot LED- eller lågenergilampor, ta ur laddare ur kontaktuttagen och satsa på nya tätningslister runt fönster och dörrar. Här hittar du flera snabba och enkla tips som sänker din elkostnad.

Mer läsning: Så gör du för att sänka elkostnaden

Konto
Spara
Lån
Kredit
Kontakt