Deklaration 2016 – tips inför årsskiftet

Har du sålt värdepapper under året – du vet väl att det går att kvitta vinster mot eventuella förluster?
Kan du av någon anledning inte utnyttja hela rot- eller rutavdraget? Tänk på att det går att flytta avdrag inom hushållet.
Hem och familj

2016 går mot sitt slut. Innan årsskiftet finns det några saker du kan tänka på för att få göra avdrag när du ska deklarera i vår.

Rot- och rutavdrag

  • Om du vill göra avdrag för rot eller rut i årets deklaration måste du ha betalat det utförda arbetet under 2016. Betalar du fakturan efter årsskiftet kommer skattereduktionen i 2017 års deklaration.
  • Rot- och rutavdraget är högst 50 000 kronor per person och år. Tänk på att det går att fördela avdragen inom hushållet.
  • Betalar du för arbete i förskott krävs det att arbetet är utfört senast 31 januari 2017.
  • De som utför arbetet måste ansöka om utbetalning av rut- eller rotavdrag från skatteverket senast den 31 januari 2017 om det ska hamna på din deklaration för 2016.

Uppdatering: läs vad som gäller för rutavdrag 2017. 

Aktier, fonder, obligationer och optioner

  • Har du handlat med värdepapper under året kan du kvitta vinster mot förluster. Har du gjort en förlust kan du dra av den när du deklarerar. Det är viktigt att sälja värdepapprena i god tid, så att affären har gått igenom innan årsskiftet.
  • Kvittningen gäller dock inte investeringssparkonto (ISK) eller kapitalförsäkring som schablonbeskattas. Nästa år beskattas dessa med 0,38 procent, vilket är den lägsta möjliga nivån. Detta på grund av den låga statslåneräntan.

Läs mer om hur du kvittar vinster mot förluster hos Skatteverket.

Räntekostnader

  • Du får dra av 30 procent av dina räntekostnader upp till 100 000 kronor per person och år. Överstiger dina räntekostnader 100 000 kronor får du dra av 21 procent på det resterande beloppet. Har du ett gemensamt lån med din partner fördelar banken räntorna lika mellan er. Om någon av er har räntekostnader på över 100 000 kronor kan det vara lämpligt att fördela om räntorna hos banken för att kunna göra fullt avdrag – 30 procent på hela er räntekostnad. Det går också att ta upp den ändringen i själva deklarationen.

Fastighetsförsäljning

  • Har du sålt en fastighet under 2016? Tänk på att det är dagen för köpekontraktet, och inte tillträdesdatum, som avgör vilket år som affären ska deklareras.

Här kan du läsa mer om regler vid bostadsförsäljning.

Konto
Spara
Lån
Kredit
Kontakt