Därför ska du ha samboavtal

Med ett samboavtal vet du vad som händer vid en separation och du skyddar dina tillgångar.
samboavtal
Det finns några saker som inte omfattas av sambolagen, exempelvis båt och bil.
Hem och familj

Visste du att din sambo kan ha rätt till halva din bostad om ni separerar, trots att det är du som står på kontraktet? Juristen Molly Malm svarar på frågor om sambolagen och ger tips på vad du ska tänka på när du upprättar ett samboavtal.

Kanske har du hört att de som är gifta måste dela på allt när de skiljer sig, om de inte har skrivit ett äktenskapsförord som säger något annat. Men har du koll på vad som händer om du som ogift skulle separera från din sambo?
I Sverige har vi en lag som heter sambolagen som säger att vi måste dela lika på bostad och bohag som vi köpt för gemensamt bruk.

– Om ni vill göra en annan uppdelning kan ni ändra på det genom att skriva ett samboavtal. I samboavtalet skriver ni om ni vill tillämpa sambolagen eller inte. Här kan ni även förtydliga hur ni vill dela på vissa saker, till exempel kan man ha samboavtal för bara bostaden men inte bohaget, säger Molly Malm, jurist på Avtal24.

Skydda dina tillgångar

I dag lever nästan hälften av Sveriges befolkning i en parrelation av något slag, men trots det är det många som saknar samboavtal, och som kanske inte ens vet vad det är.

© www.maxipixel.se All Rights Reserved
Molly Malm, jurist på Avtal24.

– Jag tror att det handlar om att många inte känner till att de behöver ett. Jag får ofta höra av par att ”vi kommer aldrig börja bråka” – men vi tecknar inte en hemförsäkring för att vi tror att huset ska brinna ner, utan för att säkra upp om det värsta skulle hända.

Med ett samboavtal vet du vad som händer vid en separation och du skyddar dina tillgångar. Molly Malm tar upp ett exempel:
– Tänk dig att du köper en lägenhet när du är tillsammans med någon, men att din partner inte flyttar in förrän efter tre månader. Eftersom ni var tillsammans när du köpte den och hade för avsikt att flytta ihop senare skulle din partner enligt sambolagen ha rätt till halva din bostad vid en separation, trots att det är du som står på kontraktet. Du skulle alltså kunna förlora halva värdet av bostaden.

”Din partner skulle enligt sambolagen ha rätt till halva din bostad.”

Molly Malm.

Behöver alla skriva ett samboavtal?
– Nej, egentligen inte. Om ni är tillsammans och har betalat lika mycket för bostad och bohag och äger lika mycket på köpekontraktet, kommer allt att delas lika enligt sambolagen och då behöver ni inte komplettera med ett samboavtal för att få önskad uppdelning. Trots det väljer en del ändå att skriva ett samboavtal för att undvika tvister i framtiden. Däremot kan det vara viktigt med samboavtal om någon har betalat mer än den andra personen och inte vill att det ska delas lika vid en separation.

– Ytterligare en viktig del att känna till är att sambor inte ärver varandra. Ofta äger man halva bostaden var och om den ena avlider kan halva lägenheten gå till barn eller sambons syskon och föräldrar, och då kan det bli stökigt. Vill du ha det på ett annat sätt måste du skriva ett testamente.

Är det någon skillnad på om bostaden är en hyresrätt och bostadsrätt?
– Nej, inte i hur avtalet utformas. Men eftersom en hyresrätt inte har något ekonomiskt värde är den svårare att dela på. Samboavtal gällande hyresrätter kan användas när bara ena personen står på kontraktet och för att då undvika en bodelning av den, där exempelvis andra sambon kan få rätt i att den ska bytas till två små.

Så hur skriver du då ett samboavtal? Det behöver inte vara krångligt, och det finns inga avancerade formkrav. I avtalet ska det stå om ni vill tillämpa sambolagen, och om inte – vad som gäller istället. Avtalet ska skrivas under av båda parter, men det behövs inget vittne.
På bland annat Avtal24 kan du få hjälp att utforma ett samboavtal.

Vad är sambolagen?

Sambor är två personer som bor tillsammans i ett parförhållande och har ett gemensamt hushåll. Ett samboförhållande upphör när samborna eller någon av dem gifter sig, om de flyttar isär eller om någon av dem avlider.

När samboförhållandet upphör ska samborna enligt sambolagen dela lika på bostad och bohag som införskaffats för gemensamt bruk, oavsett vem som betalat för vad. Saker som samborna köpte innan de flyttade ihop omfattas inte av sambolagen.

I sambolagen finns något som heter övertaganderätt, vilket innebär att en person kan ha mer rätt till bostaden av olika anledningar, exempelvis ensam vårdnad om ett barn. Tekniskt sett kan alltså din sambo ha mer rätt till hyresrätten trots att den är din på kontraktet.

Läs även vår artikel Äktenskapsförord – vad du ska tänka på och varför.

Konto
Spara
Lån
Kredit
Kontakt