Då kan attefallshusen bli större

För att bygga ett attefallshus krävs oftast inget bygglov, däremot ska du göra en anmälan till din kommun.
En komplementbyggnad, så kallat attefallshus, kan bland annat vara en gäststuga, ett garage eller en bastu.
Hem och familj

Storleken på attefallshus kan utökas till 30 kvadratmeter om bara några månader. Här är några regler som du måste känna till inför bygget.

I dag får vi bygga komplementbyggnader på tomten, så kallade attefallshus, med en storlek på 25 kvadratmeter utan bygglov. Men redan nästa år kan storleken på attefallshus komma att utökas till 30 kvadratmeter.

Kan träda i kraft nästa sommar

Hösten 2017 gav regeringen Boverket i uppdrag att utreda möjligheten att utöka byggnadsarean för attefallshus, och Boverkets förslag blev en ökning på fem kvadratmeter. Förslaget är nu ute på remiss och prognosen är, om det klubbas igenom, att de nya reglerna ska träda i kraft 1 juli 2019.

– Attefallshusen var en bra idé men har inte gett så många nya bostäder som man förväntat sig. Jag hoppas nu att vi ska kunna genomföra de här förändringarna. Det skulle göra attefallshusen mer attraktiva, hittills har de uppfattats som för små för att kunna fungera som en bra bostad, säger bostadsminister Peter Eriksson i ett pressmeddelande.

Attefallshus regler

Reglerna för att få bygga ett attefallshus är bland annat att det redan ska finnas ett bostadshus på tomten, attefallshuset ska vara fristående men placeras i omedelbar närhet till bostadshuset och minst 4,5 meter från tomtgränsen. Med dagens regler får attefallshuset vara max 25 kvadratmeter stort och ha en höjd på högst fyra meter till taknocken. Du kan bygga flera attefallshus, men den totala byggnadsarean får inte överstiga 25 kvadratmeter.
Även om det inte krävs något bygglov för attefallshus måste du ändå göra en anmälan till din kommun.
Läs mer på Boverkets hemsida.

Läs också:
Allt du behöver veta om rotavdrag

Konto
Spara
Lån
Kredit
Kontakt