Budgetpropositionen 2017 – vinnarna och förlorarna

Den "nådiga luntan" brukar budgeten kallas.
Hem och familj

Den 20 september lämnade regeringen sitt budgetförslag för 2017 till riksdagen. Förslagen träder i kraft den 1 januari om de röstas igenom i riksdagen. Men vad innebär de rent konkret för din plånbok?

Vinnare

Ändrade uppskovsregler vid försäljning av bostad. För dig som ska sälja din bostad är den nya budgeten gynnsam då nuvarande uppskovstaket på 1 450 000 kronor försvinner. Det betyder att du nu kan skjuta upp hela reavinstskatten genom att stoppa in vinsten i din nya bostad. Dessutom ändras metoden för beräkning av uppskovsbeloppet vid förvärv av billigare bostad. Om budgetförslagen går igenom föreslås förslaget att träda i kraft den 1 januari 2017 och gäller för försäljningar som har genomförts från den 21 juni 2016.

Höjt flerbarnstillägg. Familjer med tre eller fler barn får höjt flerbarnstillägg med 126 kronor per barn och månad.

Deltidsarbetslösa. Dagens 75-dagarsregel föreslås ersättas med en förhöjd tidsgräns på 60 veckor.

Studenter utan körkort. Enligt budgetförslaget ska studenter kunna ta ett CSN-lån upp till 25 000 kronor för att ta körkort.

Äldre och yngre som behöver gå till tandläkaren. Det allmänna tandvårdsbidraget dubbleras för dig mellan 65 och 74 år. Från 150 kronor till 300 kronor om året. Samtidigt höjs åldersgränsen för gratis tandvård från 19 till 23 år.

Låginkomsttagare. De som har haft låga eller obefintliga inkomster får nu upp till 187 kronor mer i månaden i garantiersättning före skatt. Samma grupp kan också få en höjning av bostadstillägget med hundra kronor, det vill säga totalt upp till 287 kronor mer i månaden.

Ändrade RUT-regler för miljön. Behöver du reparera dina vitvaror är förslaget att du ska kunna göra rutavdrag med 50 procent av arbetskostnaden dock maximalt 25 000 kronor per år. Samtidigt kommer hemelektronik och vitvaror som innehåller miljöfarliga kemikalier att beskattas och momsen på cykel- och skoreparationer halveras.

Uppdatering: läs vad som gäller för rutavdrag 2017

Förlorare

Hög- och medelinkomsttagare. Taket för statlig inkomstskatt höjs med 358 kronor i månaden. Detta är något mindre än vanligt och det nya taket hamnar på 36 941 kronor i månaden. Tjänar du över det behöver du betala cirka 70 kronor mer i skatt. Tjänar du över 54 000 kronor i månaden blir skattehöjningen närmare 100 kronor i månaden.

Alkoholskatten höjs. Skatten på sprit höjs med 1 procent och på övriga alkoholdrycker med 4 procent. En burk öl blir ungefär 25 öre dyrare, en vanlig flaska vin 75 öre dyrare och en flaska starksprit blir ungefär 2 kronor dyrare på Systembolaget.

Bilägare. Bensinskatten räknas upp med konsumentprisindex plus 2 procentenheter varje år.

Lägre avdrag för resor. Ändringar föreslås för avdrag gällande resor till och från jobbet. Avdrag kan idag göras för resekostnader som överstiger 10 000 kronor om året, vilket föreslås ändras till 11 000 kronor per år.

Konto
Spara
Lån
Kredit
Kontakt