Budget 2018 – nu höjs bidragen!

Budget 2018
För första gången på över tio år har nu barnbidraget höjts med 200 kronor per barn och månad, från 1 050 kronor till 1 250 kronor i månaden.
Även gymnasieelever och studenter på universitet och högskola har nu fått höjda bidrag.
Hem och familj

Här kommer 4 glada nyheter: i vår höjs tandvårdsbidraget och bidragen för barnfamiljer och studerande. Har du koll på de nya ersättningarna?

I vår bli det mer pengar i plånboken för vissa. I mars höjdes nämligen bidragen för familjer och studerande. Dessutom fördubblas tandvårdsbidraget i april.

1. Höjt barnbidrag 2018

Den 1 mars höjdes barnbidraget med 200 kronor per barn och månad, från 1 050 kronor till 1 250 kronor i månaden. Det är den första höjningen sedan 2006.

2. Nytt bidrag för barn som bor växelvis 

Den 1 mars infördes även ett nytt bidrag inom bostadsbidraget. Bidraget är avsett för barn som har växelvist boende och ska ersätta dagens underhållsstöd – något som nu avvecklas och helt försvinner om fyra år.
Med det nya bidraget kan du få 1 300 kronor i månaden för ett barn, 1 600 kronor för två barn och 2 100 kronor för tre barn. Tidigare gick bostadsbidraget bara till den person som barnet var folkbokförd hos, trots att barnet bodde lika mycket hos båda föräldrar.

Dessutom höjdes umgängesbidraget (det bidrag du kan få om du har umgängesrätt till ditt barn) till 500 kronor för ett barn, 600 kronor för två barn och 700 kronor för tre eller fler barn. För de hushåll där barn bor växelvis blir umgängesbidraget 100 kronor per barn.

3. Höjt tandvårdsbidrag

Den 15 april, höjs tandvårdsbidraget. Bidraget hamnar då på 600 kronor per år för personer mellan 23 och 29 år samt från året du fyller 65, och 300 kronor per år för personer mellan 30 och 64 år. Tidigare låg bidraget på 300 kronor, respektive 150 kronor.

4. Höjt studiebidrag

Elever på gymnasiet och studenter på universitet och högskola har också fått höjda bidrag. Gymnasieelever får nu 200 kronor mer i månaden, det vill säga 1 250 kronor per månad. Studenter på högskola och universitet får 296 kronor mer i månaden om de studerar på heltid. Det totala beloppet för studiemedel blir därför nu, med både bidrag och studielån, cirka 11 300 kronor per månad efter höjningen.

Den nya lagändringen gäller från den 1 juli i år, men eftersom att studiebidraget höjdes redan den 1 mars kommer det att betalas ut retroaktivt efter den 1 juli.

Konto
Spara
Lån
Kredit
Kontakt