Bostadsrättsutredningen – fem förändringar för bostadsrätter

Enligt förslaget ska det bli enklare att jämföra bostadsrättsföreningars ekonomi med hjälp av olika nyckeltal.
En bostadsrättsförening måste ha beredskap för tunga investeringar som till exempel en fasadrenovering. Därför skärps nu sparkraven på bostadsrättsföreningar, vilket i sin tur kan leda till högre avgifter.
Hem och familj

Att köpa bostadsrätt är en av livets största investeringar. Men det kan vara svårt att informera sig om ekonomin i fastigheten. Nu ska konsumentskyddet stärkas på den snåriga marknaden.

Att köpa bostad är en av ditt livs största affärer. Men många köpare har svårt att sätta sig in i bostadsrättsföreningens ekonomi – något som kan bli dyrt i slutändan. Just därför har regeringen tillsatt en bostadsrättsutredning som har mynnat ut i en rad förslag som kan bli verklighet under 2019. Här följer några av dem.

1. Mäklaren måste berätta om bostadsrättsföreningens lån

När du köper en bostadsrätt betalar du inte bara för de egna lånen, via avgiften betalar du även för föreningens. Enligt bostadsrättsutredningens förslag måste mäklaren berätta hur stor del av föreningens lån som är knutna till lägenheten.

2. Jämförbara nyckeltal

För att det ska bli enklare att göra en bra bostadsrättsaffär måste föreningen presentera jämförbara nyckeltal. De nyckeltal som pekas ut i förslaget är bland annat årsavgift per kvadratmeter, skuldsättning per kvadratmeter, räntekänslighet och att kassaflödet täcker föreningens utgifter.

3. Föreningen måste spara för husets hela livscykel

Det bör finnas en förutsägbarhet för köparen som går in i en förening – att föreningsekonomin är stabil och att inte avgiften ökar dramatiskt när stora saker händer. Därför blir det hårdare krav på bostadsrättsföreningars sparande för investeringar som till exempel ett stambyte.

4. Pantsättning i lägenhetsregistret blir offentlig uppgift

Det är vanligt att sätta egendom i pant för ett lån. En bostadsrättsköpare kan drabbas hårt ekonomiskt om det visar sig att lägenheten redan är pantsatt. Då kan den tidigare bostadsrättsägarens långivare börja kräva den nya ägaren på pengar. Enligt bostadsrättsutredningen ska framtida köpare kunna se i lägenhetsregistret om lägenheten har blivit pantsatt, utmätt av Kronofogden eller om några andra skulder följer med i bostadsrättsköpet.

5. Svårare att skönmåla ekonomin

När en bostadsrättsförening bildas måste en ekonomisk plan upprättas och godkännas av en intygsgivare. Enligt förslaget ska Boverket kunna pröva dessa intygsgivare och straffa dem om den ekonomiska planen visar sig vara felaktig. Enligt förslaget måste även intygsgivarna ha en obligatorisk ansvarsförsäkring så att föreningen och de boende inte drabbas om kalkylerna är felaktiga.

Konto
Spara
Lån
Kredit
Kontakt