Barnbidrag – så fungerar det

Barnbidraget
Hem och familj

När barnbidraget drevs igenom 1937 – ivrigt påhejat av makarna Myrdal – var det inkomstprövat. Det allmänna barnbidraget infördes 1948 och var då på 260 kr per barn – och år.

Syftet med det allmänna barnbidraget var att utjämna levnadsstandarden mellan barnlösa och barnrika familjer, att minska antalet barn som levde i fattigdom samt att öka barnafödandet. När bidraget infördes var det på 65 kronor per barn och kvartal, det vill säga 260 kronor per år. I dagens penningvärde motsvarar det ca 4 500 kronor. En stor summa pengar på den tiden, vilken faktiskt höjde genomsnittsinkomsten för barnfamiljer med 6 procent.

Barnbidrag och flerbarnstillägg 2017

Barnbidraget gäller för barn boende i Sverige upp till 16 år och betalas inte ut retroaktivt till nya svenskar. Vid 16 års ålder är barnen berättigade till studiebidrag via CSN om de väljer att studera på gymnasiet. Elever som går i grundskolan, grundsärskolan eller i gymnasiesärskolan kan få förlängt barnbidrag från Försäkringskassan kvartalet efter de fyller 16 år.

Ett barnbidrag eller studiebidrag motsvarar 1 050 kronor per barn och månad – alltså 12 600 kronor per år. Har du fler än ett barn får du även flerbarnstillägg. För två barn får du 150 kronor extra, för tre får du 604 kronor, för fyra 1 614 kronor, fem 2 864 kronor, sex 4 114 kronor och för varje ytterligare barn får man 1 250 kronor i flerbarnstillägg.

Senaste gången barnbidraget höjdes var 2005, från 950 kronor. Det betalas ut runt den 20:e varje månad fram till det kvartal då barnet fyller 16 år. Totalt betalar staten – via Försäkringskassan – ut barnbidrag för ungefär 25 miljarder kronor varje år.

Vad barnbidraget ska räcka till

Tanken med ett barnbidrag är att det ska ge ett tillskott för de extra utgifter som ett barn innebär – t.ex. kläder och mat. Det räcker en bit på vägen, ungefär en tredjedel. Konsumentverket räknar med att barnets första levnadsår kostar runt 30 000 kronor. Upp till sexårsåldern kostar barnet ungefär 1 000 kronor per månad exklusive mat. Från 7–10 års ålder ökar den summan till 1 450 kronor för att därefter öka ytterligare till mellan 1 800 och 2 100 kronor för 11–16 år. Och då är alltså inte maten inräknad.

Totalkostnaden för en tolvårig pojke hamnar på ca 3 300 kronor (1 800 + 1 500) om han äter lunch i skolan. Summan blir ungefär densamma för en jämnårig flicka, fast annorlunda fördelat mellan mat och levnadskostnader.

Det här kan vara bra att ha i bakhuvudet när du sitter med familjens budget. Använd gärna den som Konsumentverket erbjuder. På deras hemsida kan du också läsa mer om kostnader för barn i olika åldrar.

När är det dags att låta barnen ta hand om barnbidraget?

Någonstans runt 12-årsåldern är det vanligt att barnet ber om att få ta hand om barnbidraget själv. Ett naturligt och positivt utvecklingssteg, men inte alltid så lätt att leva upp till när man inte är van att planera sin ekonomi för en hel månad.

Om du känner att ditt barn är redo att själv ansvara för barnbidraget – eller en del av det – är det bra att först komma överens om vad pengarna ska räcka till. En idé kan vara att portionera ut pengarna veckovis, istället för att ge barnet hela summan på en gång. Då kan man vid överlämnandet planera veckans inköp och göra en enkel budget tillsammans med barnet.

I samband med att man som förälder överlåter ekonomiskt ansvar på barnet är det inte ovanligt att också ordna med ett eget bankkort. Bankerna erbjuder speciella ungdomskort, i vissa fall redan från 11 års ålder.

Här kan du läsa mer om barnbidrag:

Konto
Spara
Lån
Kredit
Kontakt