Att tänka på när du ska renovera taket

byta tak
Har du undersökt ditt tak i år? Hur länge ett tak håller beror mycket på underhåll och skötsel samt yttre faktorer som väder och vind.
byta tak
Det totala priset på en takomläggning kan variera stort, mycket beroende på vilket material du vill använda. Ett papptak är i regel billigast, ett i tegel dyrast.
Hem och familj

Guide: Vilka regler gäller och vad kan det kosta att byta tak? Att lägga om taket är en stor investering. Privata Pengar samlar några tips inför takbytet.

När är det dags att byta tak?

Ett äldre tak som håller tätt och som inte har några större skavanker behöver inte bytas ut. Men det kan behövas underhållas – och kontrolleras – lite extra. En bra rutin är att kontrollera sitt tak en gång om året, eller om det varit väldigt hård blåst.

Börja med att ta en stege och undersök ditt tak. Kolla efter sprickor och trasiga eller flyttade pannor. Kontrollera känsliga ställen som runt skorstenen lite mer noggrant. När du ändå är däruppe, passa på att rensa rännor och borsta bort smuts.

Undersök även taket invändigt. Passa på när det är dåligt väder. Har du en vind, gå då upp på den och titta hur det ser ut. Saker du kan vara observant på är om det regnar in någonstans, dålig lukt, om luften är kvav och om du kan hitta missfärgningar som kan tyda på fuktskador. Upptäcker du något konstigt på ditt tak är det viktigt att snabbt ta in en takläggare eller snickare som kollar igenom tak och vind för att se vad som behöver göras.

Välj rätt typ av tak och material

Det vanligaste är att ersätta den typ av takbeläggning som redan ligger på taket. I vissa fall kan det vara en idé att byta, men då måste du vara säker på att ditt tak klarar det. Till exempel fungerar bara vissa material vid vissa taklutningar. Dessutom skiljer sig olika takbeläggningar mycket i vikt så du måste försäkra dig om att taket håller för den nya belastningen. Förutsatt att ditt tak klarar en tyngre takbeläggning kan det vara ett alternativ eftersom dessa pannor ligger stadigare på plats – vilket kan vara en fördel vid till exempel blåsiga kuster.

Behöver jag bygglov för att byta tak?

Du kan behöva be om bygglov för att lägga om taket. Om du vill byta taktäckningsmaterial, exempelvis från tegel till betongpannor eller tvärtom, är det läge att stämma av det med kommunen. Bygglov kan krävas för att byta såväl material som färg på taket, något som kan bero på om huset ligger i ett detaljplanerat område eller inte.

Byta tak – hur ska arbetet utföras?

Om du tänkt lägga ditt eget tak bör du ha stora kunskaper om hur sådant görs. Det finns flera saker som kan gå snett, som att du halkar eller på annat sätt skadar dig. Dessutom finns det stor risk att din försäkring inte gäller om du lagt taket på fel sätt eller slarvat med underarbetet.

Att lägga takpannor är dessutom tungt, så be några vänner hjälpa dig. Är ni flera i ett område som är behov av omläggning kan ni assistera varandra och kanske också förhandla er till ett bättre pris på material gemensamt. Tänk också på att det är ett omfattande arbete som tar tid – avsätt gärna semestern till ditt takbyte.

Anlita takläggare

Den som är det minsta osäker bör välja en takmontör som gör arbetet. Arbetet är rotavdragsgillt, men tänk på att gränsen går vid 50 000 kronor i avdrag per år (30 procent av arbetskostnaden). En uppskattning av arbetskostnaden per timme är 400 till 600 kronor (innan rotavdrag och inklusive moms). Man kan vidare uppskatta att en takläggare hinner med att lägga två kvadratmeter tak per arbetad timme.

Det totala priset på en takomläggning kan variera stort, mycket beroende på vilket material du vill använda. Ett papptak är i regel billigast, ett i tegel dyrast. Sedumtak spelar kostnadsmässigt i en liga för sig, dessa tak kräver också en annat typ av underhåll. Här finns dock långsiktiga vinster att göra, såväl energimässigt som klimatmässigt.

Pris per kvadratmeter för olika typer av tak (enbart materialkostnaden), grov uppskattning:

• Papptak 50–100 kronor
• Shingel 90–140 kronor
• Plåttak 70–150 kronor
• Betongpannor 100–140 kronor
• Lertegelpannor 130–200 kronor
• Sedumtak 500–600 kronor

Hur länge håller ett tak?

Hållbarheten beror mycket på underhåll och skötsel samt yttre faktorer som väder och vind. Generellt brukar sägas att ett tegeltak håller i minst 100 år och betongtak ungefär lika länge. Ett förzinkat plåttak håller i 20–30 år och moderna papptak 25–30 år.

Konto
Spara
Lån
Kredit
Kontakt