Äktenskapsförord – vad du ska tänka på och varför

Alla behöver inte skriva ett äktenskapsförord, men det finns de som bör göra det, till exempel om du fått ett arv från dina föräldrar, du har barn från tidigare förhållande eller om du är företagare. Det säger juristen Susanne Edebäck.
Hem och familj

Vad är viktigt att få med i ett äktenskapsförord? När bör man egentligen skriva ett? Och när kan man strunta i det? Vi pratade med juristen Susanne Edebäck på Familjens jurist och fick svar på några viktiga frågor.

Mitt i bröllopsplaneringen, bland tårtor och vigselringar, brukar en del praktiska frågor dyka upp. Frågor som många kanske ser som oromantiska mitt i kärleken. Äktenskapsförordet är en av dem.

Varje år registreras tusentals äktenskapsförord hos Skatteverket. Samtidigt är det fortfarande många som inte har något äktenskapsförord.

– Betydligt många fler skulle behöva ett äktenskapsförord, men jag tror att många har en felaktig bild av vad det faktiskt är och därför struntar i det. Det är lätt att tro att det är som i amerikanska filmer där den som är otrogen straffas genom att inte få ut ett korvöre vid separationen. Så är det inte i Sverige, säger Susanne Edebäck, jurist på Familjens jurist.

När du ingår ett äktenskap säger huvudregeln i äktenskapsbalken att all ens egendom klassas som giftorättsgods vilket vid en skilsmässa eller ett dödsfall innebär att egendomen ingår i bodelningen mellan makarna. Men med ett äktenskapsförord kan ni bestämma vad som inte ska vara giftorättsgods och därför heller inte bodelas, dessa egendomar kommer då att klassas som enskilda.

– Någon gång i ett äktenskap kommer en bodelning att ske, antingen vid en separation eller om någon avlider, och då ska alla ägodelar ingå i den gemensamma potten. Men med ett äktenskapsförord går det att ändra på.

Vem bör ha ett äktenskapsförord?

äktenskapsförord mall
Susanne Edebäck, jurist på Familjens jurist.

Behöver alla som gifter sig skriva ett äktenskapsförord? Eller är det bara aktuellt för vissa?
– Nej, alla behöver inte skriva ett äktenskapsförord, men det finns de som bör göra det. Det finns många anledningar till att vilja skydda sin egendom, till exempel om du fått ett arv från dina föräldrar, du har barn från tidigare förhållanden eller om du är företagare. Skulle du plötsligt gå bort eller skilja dig ingår ditt företag i bodelningen, vilket kan bli problematiskt och ställa till det för verksamheten.

Andra situationer där ett äktenskapsförord kan vara aktuellt är om ni har olika stora ekonomiska tillgångar, du delar ett sommarhus med släkten eller om du har en för dig betydelsefull tavla som du vill vara säker på att få behålla.

– Då du kan strunta i att skriva ett äktenskapsförord är om du helt enkelt inte har något som ska skyddas. Även om du inte har ett äktenskapsförord kan alltid dina föräldrar skydda dig genom att skriva i ett testamente att till exempel släktens sommarhus är enskild egendom.

Man tänker inte på vilka konsekvenser det kan få om man inte har ett äktenskapsförord.

Viktigt att tänka på

När du ska skriva ett äktenskapsförord är det några saker du ska tänka på. Eftersom det är ett avtal mellan två personer måste båda parter närvara, det är viktigt att ni innan har funderat på vad som ska vara enskild egendom och att ni båda förstår vad det är ni skriver på. Avtalet måste sedan registreras hos Skatteverket för att vara giltigt, det räcker alltså inte med att ni skrivit ihop ett avtal och har det liggandes hemma.

– Det är viktigt att veta att den enskilda egendomen räknas som enskild bara så länge som du kan härleda den. Ärver jag till exempel en miljon kronor från min mamma i rena pengar är kanske sannolikheten stor att jag använder de pengarna och blandar med min mans ekonomi genom att exempelvis renovera vårt badrum och då är det sedan svårt att vid en bodelning långt senare härleda dessa pengar och bevisa att det är just de som jag ärvt. Så trots att min mamma skrivit i ett testamente att pengarna ska klassas som enskild egendom blir det i det här fallet svårt att bevisa det eftersom pengarnas blandats med min mans.

Våga prata med varandra

Susanne Edebäck berättar att många av de som kommer till henne är de som varit med om en jobbig bodelning i ett tidigare äktenskap och vill undvika att hamna där igen.

– Man tänker inte på vilka konsekvenser det kan få om man inte har ett äktenskapsförord. Fördelarna, förutom att det skyddar på olika sätt, är att om man kan prata om sådana här saker tidigt så tror jag att det även underlättar för hela förhållandet. Parterna slipper oroa sig för framtida händelser och meningsskiljaktigheter. Det tar inte lång tid och kostar inte så mycket, det är alltså en liten investering som underlättar för individen. Som jurist ser jag baksidan med att inte ha ett äktenskapsförord. En skilsmässa är jobbig i sig och går det inte att enas om bodelningen är det en stor risk att det blir bråk om barn och annat också eftersom konflikten redan trappats upp. Det kan förstöra relationer för livet och en eventuell tvist kostar dessutom mycket pengar. Därför tror jag att det finns en stor nytta med att prata om de här sakerna.

Läs mer hos andra aktörer som vi tycker har skapat väldigt bra mallar och rekommendationer för hur du bör skriva ett äktenskapsförord:

Äktenskapsförord mall
Ett äktenskapsförord är ett avtal som talar om vad som ska vara enskild egendom i ett äktenskap. Med enskild egendom menas egendom som inte ska bodelas vid en skilsmässa eller vid dödsfall. När man ingår ett äktenskap klassas automatiskt all egendom som giftorättsgods, om inget annat avtalats.

Avtalet kan tecknas när som helst under eller inför ett äktenskap. För att det ska vara giltigt måste det vara skriftligt och undertecknat av båda parter samt registrerat hos Skatteverket. Vill man ha en ändring till stånd – det vill säga om man vill göra enskild egendom till giftorättsgods igen, eller tvärtom – kan man upprätta ett nytt äktenskapsförord.

Ofta är det klokt att anlita en erfaren jurist som kan överblicka just er situation och hjälpa er att utforma äktenskapsförordet. Det finns också flera standardmallar att ladda ner på nätet och fylla i själv.

Sedan 2011 finns äktenskapsregistret hos Skatteverket, tidigare skulle uppgifterna registreras hos Statistiska centralbyrån

Källa: Skatteverket

Du kan registrera ditt äktenskapsförord här.

Konto
Spara
Lån
Kredit
Kontakt