Rätt skatt när du hyr ut din bostad

I dag får du tjäna upp till 40 000 kronor om året på privatuthyrning av din bostad utan att ta upp det i deklarationen. Belopp över det ska beskattas som vanlig inkomst.
Plattformen Uber är en av delningsekonomins stora vinnare. Nu lägger Skatteverket ett förslag där företagen måste rapportera användarnas inkomster.
Hem och familj

Många som hyr ut sin bostad via till exempel Airbnb tänker inte på att inkomsten är skattepliktig. Nu vill Skatteverket att företagen inom delningsekonomin ska rapportera in användarnas inkomster.

Vi hyr, lånar och byter tillgångar med varandra som aldrig förr. Fenomenet kallas delningsekonomi och de största och mest kända plattformarna är bostadsuthyrningssidan Airbnb och privattaxiförmedlingen Uber.

Vanligt med oredovisade inkomster

Tusentals svenskar har de senaste åren fått extrainkomster genom att hyra ut sin bostad via Airbnb – många dessutom skattefritt. Men nu ser det ut som att de dagarna är förbi.

Under 2016 genomförde Skatteverket en rad kontroller av den så kallade delningsekonomin och det blev en obehaglig överraskning för ett stort antal uthyrare. Det visade sig att ungefär hälften inte redovisar inkomsten i deklarationen.

– En av våra slutsatser är att det är svårt att göra rätt. Det kan upplevas besvärligt att tillämpa reglerna. När det gäller uthyrning av boende eller rum innehåller ungefär hälften av våra kontroller oredovisade inkomster. Det kan handla om någon tusenlapp till över 100 000 kronor per ärende, säger Rebecca Filis.

Ju större delningsekonomin blir, desto mer intressant blir den även för oss.

Rebecca Filis, Skatteverket

Och ännu värre ser det ut inom transportområdet där det finns felaktigheter inom nästan alla ärenden som Skatteverket granskat.
– Där har vi ett snittbelopp i höjd skatt på ungefär 20 000 kronor. Vi har även enstaka förare som kört in miljonbelopp utan att redovisa någonting, säger Rebecca Filis.

Vill flytta rapporteringsansvaret

Rebecca Filis, Skatteverket
Rebecca Filis, Skatteverket

Gemensamt för delningsekonomin är att de flesta företagen lämnar över hela beskattningsansvaret på utförarna som själva måste rapportera inkomsterna i deklarationen. Många försöker informera sina utförare om de regler som gäller, medan andra bara hänvisar till Skatteverket.

Nu har Skatteverket lagt ett förslag om att lägga rapporteringskravet på plattformarna. Antingen genom lagstiftning eller genom att skapa incitament för att göra rätt.

– Vi har tittat lite på Danmark där uthyraren får göra större avdrag om förmedlaren skickar in kontrolluppgifter. Ju större delningsekonomin blir, desto mer intressant blir den även för oss.

Rätt skatt när du hyr ut, säljer eller byter tjänster

• När du hyr ut privata tillgångar genom en förmedlare är inkomsten skattepliktig och ska redovisas i deklarationen som inkomst av kapital.

• I dag får du tjäna upp till 40000 kronor om året på privatuthyrning av din bostad utan att ta upp det i deklarationen. Belopp över det ska beskattas som vanlig inkomst.

• Om du som privatperson utför olika uppdrag mot betalning ska du betala skatt på den inkomsten, oavsett hur uppdraget är förmedlat. Byter du uppdraget mot en annan tjänst ska ni båda betala skatt på värdet av den tjänsten ni tar emot.

• Om du däremot säljer privata saker som kläder och möbler inköpta för eget bruk på en loppmarknad eller genom en marknadsplats på internet ska du inte betala skatt på det belopp du mottar (upp till 50 000 kronor per person och år).

 Källa: Skatteverket

Konto
Spara
Lån
Kredit
Kontakt