5 miljoner kunder får elstöd – är du en av dem?

elstöd
Hur mycket du kan få i elstöd beror på var i Sverige du bor och hur elpriserna sett ut mellan den 1 oktober 2021 och den 30 september 2022.
elstöd
Kunder i norra Sverige kommer inte kunna ta del av elstödet.
Hem och familj

5 miljoner svenska elkunder kommer ha rätt till ett högkostnadsskydd för de höga elpriserna. Läs mer om när elstödet betalas ut och hur mycket pengar du kan få.

Vad är elstödet?

Elstödet är ett högkostnadsskydd mot höga elpriser. Tanken är att elstödet ska underlätta för hushåll och företag som har drabbats hårt av de höjda elkostnaderna. Elstödet kommer gälla för de som bor i elområde 3 och elområde 4 (mellersta och södra Sverige). Om du bor i elområde 1 och elområde 2 (norra Sverige) kommer du inte kunna ta del av elstödet.

Elstödet omfattar en summa på 55 miljoner kronor och det är 5 miljoner elkunder som har rätt att ta del av stödet. Privata hushåll, företag och organisationer har rätt att få en engångssumma som baseras på elpriserna mellan den 1 oktober 2021 och den 30 september 2022.

Hur mycket pengar kan man få i elstöd?
  • Om du bor i elområde 4 (SE4) har du rätt till en ersättning på 0,79 kronor per förbrukad kWh
  • Om du bor i elområde 3 (SE3) har du rätt till en ersättning på 0,50 kronor per förbrukad kWh
  • Om du bor i elområde 1 och 2 har du inte rätt till något stöd.

Ett exempel:
Johanna bor i en villa i elområde 4. Under perioden oktober 2021–september 2022 förbrukade hennes hushåll 20 000 kWh. Johannas hushåll har då rätt att få en ersättning på 0,79 kronor per förbrukad kWh. I hennes fall blir det 15 800 kronor.

Det kommer däremot finnas ett tak för hur mycket stöd man kan få utan att lämna in en ansökan. Taket ligger på en förbrukning över 3 miljoner kilowattimmar, för att få ersättning över taket måste elkunden själv ansöka om det.

Så här räknar du ut ditt stöd

SE4: 0,79 kronor x din elförbrukning i kWh under oktober 2021 och september 2022
SE3: 0,50 kronor x din elförbrukning i kWh under oktober 2021 och september 2022

När betalas stödet ut?

Som det ser ut nu finns det inget bestämt datum för när elstödet börjar delas ut, men regeringens avsikt är att du som elkund i elområde 3 och 4 ska få en utbetalning tidigast under februari. De första utbetalningarna kommer ske till privatpersoner.

Hur kommer pengarna att delas ut?

Försäkringskassan har fått i uppdrag av regeringen att sköta utbetalningarna av elstödet. Exakt hur pengarna kommer att levereras till dig som elkund utreds just nu.

Källor:
Försäkringskassan
Energimarknadsinspektionen

Konto
Spara
Lån
Kredit
Kontakt