Så sparar du genom trygga placeringar

Trygga placeringar
När börsen är orolig kan det vara läge att se över sina placeringar.
Spara

Med sparräntor på historiskt låga nivåer och börskurser som åker bergochdalbana – hur ser alternativen ut för en hyfsat trygg placering?

Dagens finansiella läge har pressat ner bolåneräntorna, vilket gläder många villa- och bostadsrättsägare. Men samtidigt som ränteläget ger extra utrymme i plånboken påverkas även marknaden för sparprodukter. Traditionella sparkonton är nere på rekordlåga nivåer och vissa av de tidigare pålitliga räntefonderna ligger på minus i år. För dig som vill ha låg risk, men en någorlunda utveckling på dina placeringar gäller det att läsa på. Sätt dig in i de möjligheter som finns och se till att du verkligen förstår det alternativ som du bestämmer dig för.

– Är du hos en rådgivare för att få råd ska du förstå det du tänker spara i annars bör du be om något enklare. Ett sparande ska få dig att känna dig trygg och inte tvärtom, säger Fredrik Pettersson, chefsanalytiker på Fondbolagens förening.

Trygga placeringar

Så vart ska du då vända dig för ett någorlunda tryggt sparande? Här är några av de alternativ som finns (utan inbördes ordning):

1. Sparkonto
Ett traditionellt sparkonto är alltjämt det säkraste alternativet. På ett sparkonto kan pengarna växa utan att du riskerar att förlora dem. Just nu är räntorna historiskt sett väldigt låga, strax under 1 procent (maj 2017) kan du få hos specialister på sparande som SevenDay, hos storbankerna är sparräntan praktiskt taget noll. Men vid ett långsiktigt sparande är det troligen inte här dina pengar kommer att öka mest. Kontrollera att det alternativ du väljer har insättningsgaranti.

2. Korta räntefonder
Korta räntefonder investerar i korta räntepapper, exempelvis statsskuldväxlar och olika obligationer med kortare löptid än ett år utgivna av staten. De kallas ofta också penningmarknadsfonder eller likviditetsfonder. Oftast den säkraste sparformen efter sparkonto, påverkas i liten grad av marknadsräntor och lämpar sig bra om du har en kortare sparhorisont. Men denna vanligtvis bergsäkra sparform med låg avkastning har faktiskt backat under de senaste åren till följd av Riksbankens minusränta.

3. Långa räntefonder
Så kallade obligationsfonder, oftast med en löptid längre än ett år. Kräver lite av dig som investerare. Påverkas av förändringar i marknadsräntorna och passar därför bra till långsiktiga placeringar, särskilt när marknadsräntorna sjunker. Ger möjlighet till högre avkastning jämfört med korta räntefonder, men avkastningen sjunker när räntorna stiger.

4. Blandfonder
Populärt bland många sparare. En blandning av räntefonder och aktiefonder. Ett bra alternativ för dig som inte känner dig redo att välja en renodlad aktiefond. Förvaltaren balanserar kontinuerligt innehaven mellan räntor och aktier beroende på konjunkturen. Var uppmärksam på förvaltningsavgifterna och jämför.

5. Hedgefonder
Många sparare har börjat söka sig till hedgefonder nu när sparräntorna är låga och obligations- och räntefonderna har presterat sämre. En hedgefond strävar efter en avkastning som är oberoende av hur börsen går, där av namnet, hedge = skydd. En hedgefond har friare placeringsregler än vanliga fonder. De mest stabila kallas för räntehedgefonder. Var uppmärksam på förvaltningsavgifterna och jämför.

Konto
Spara
Lån
Kredit
Kontakt