Spara i fonder – så kommer du i gång

Spara i fonder
Vad finns det för fördelar och nackdelar med att spara i fonder?
Spara

Vad är en fond och hur börjar jag spara? Åtta av tio svenskar sparar i fonder, framförallt för att ha en buffert eller öka tryggheten inför pensionen. Men hur fungerar det, egentligen?

Fondskolan – del 1 av 4.

Välkommen till Privata pengars fondskola. I den första delen får du lära dig det mest grundläggande om fonder – vad en fond är och vilka fördelar och nackdelar som finns.

I de kommande delarna i fondskolan får du veta vilka olika typer av fonder som finns, hur du bygger upp en fondportfölj som passar just dig och hur du värderar och jämför fonder.

Vad är en fond?

En fond är som en korg där du och andra sparare placerar pengar. För pengarna i korgen köper fondens förvaltare olika värdepapper (tillgångar), till exempel aktier. Tanken är sedan att tillgångarna ska öka i värde så att du och de andra spararna får ut mer än vad ni har satsat.

Olika fonder har olika inriktning. En del fonder köper bara aktier, andra bara räntepapper medan andra blandar. De kan också välja att satsa bara i ett visst geografiskt område, på en viss marknad eller i råvaror. Mer om det i senare nummer av fondskolan.

Hur gör jag för att börja spara i fonder?

Du kan köpa fonder direkt av fondbolagen, eller handla via din bank eller så kallade fondtorg på nätet. Exempelvis erbjuder nischbankerna Nordnet och Avanza fondtorg med stora utbud. Enligt Fondbolagens förening finns det i dag närmare 2 500 fonder tillgängliga för fondsparare i Sverige.

Oavsett om du väljer bank eller fondtorg behöver du börja med att välja sparform – alltså plattform för ditt sparande. Du kan välja mellan värdepappersdepå/fondkonto, ett investeringssparkonto (ISK) eller en kapitalförsäkring. Vilket du ska välja beror främst på hur du vill skatta för dina fonder.

På en värdepappersdepå/fondkonto får du betala 30 procent skatt när du säljer med vinst och förluster kan kvittas mot vinster. Väljer du istället att spara i ett ISK eller en kapitalförsäkring slipper du deklarera dina vinster och förluster, istället betalar du en schablonskatt, som baseras på det värde du har på kontot.

Läs vår utförliga beskrivning av skillnaderna här:
ISK eller kapitalförsäkring?

Fördelar

Med dagens låga räntor kan det vara bra att komplettera sitt traditionella sparkonto, till exempel med ett sparande i fonder.

En fördel med fonder är att du sprider din risk. Köper du andelar i en aktiefond blir du indirekt ägare av ett flertal aktier, vilket automatiskt sänker risken för placeringen. Har du andelar i flera fonder med olika inriktning sprider du risken ytterligare.

Att spara i aktier kräver oftast ett större intresse och att du är aktiv i din förvaltning. Med fonder behöver du själv inte vara lika insatt – fondförvaltaren gör analysen och fattar besluten åt dig – men du kan ändå få dina pengar placerade i den sortens aktier du är intresserad av.

Genom fonder får du också tillgång till många marknader som kan vara svåra att placera i som privatperson.

Med fonder behöver du själv inte vara lika insatt – fondförvaltaren gör analysen och fattar besluten åt dig – men du kan ändå få dina pengar placerade i den sortens aktier du är intresserad av.

Nackdelar

Fondsparande innebär alltid en risk. Det finns ingen garanti att de fonder du väljer kommer att öka i värde. Generellt sett ska du inte placera i fonder om du inte har råd att förlora pengarna. Behöver du dem inom de närmaste åren är det bättre att sätta dem i säkrare sparformer.

Du kan inte påverka vilka värdepapper som fonden investerar i. Är det ett specifikt bolag som du av någon anledning inte vill investera i kan du inte välja bort det.

Aktier ger en större frihet för placering och chans till högre avkastning, men har också högre risk.

Månadssparande

Ett sätt att minska risken är att månadsspara. Istället för att sätta in alla dina sparpengar i fonder på en gång sätter du in en mindre summa varje månad. Fördelarna med det är dels att ditt sparande faktiskt blir av, dels att du inte riskerar att bara köpa fondandelar när fonden är som dyrast.

Avgifter

Fondbolagen vill så klart ha betalt för sitt arbete. Därför betalar du en avgift för dina fonder, en avgift som är olika hög beroende på vilken fond du väljer. Generellt sett kan man säga att ju lägre avgift desto mer standardiserat sköts fonden (exempelvis indexfonder), medan en fond som förvaltas aktivt kostar betydligt mer.

En hög avgift kan på lång sikt äta upp en stor del av fondens avkastning, därför menar många att det är bäst att fonder med låg avgift. Å andra sidan förekommer argumentet att den högre avgiften motiveras av att fonden ger bättre avkastning och därmed mer pengar på lång sikt. Oavsett vilket spår du går på kan det vara väl värt tiden att jämföra avgiften för olika fonder och se så att du inte betalar för mycket.

Har du missat Fondskolan del 2 så finns den att läsa här:
Vilka fonder ska man satsa på?

Har du missat Fondskolan del 3 så finns den att läsa här:
Spara och bygg en bra fondportfölj

Har du missat Fondskolan del 4 så finns den att läsa här:
Jämför fonder – så gör du

Konto
Spara
Lån
Kredit
Kontakt