Vad är ränta på ränta?

ränta på ränta
Ränta på ränta-principen kan göra stor skillnad för ditt sparande.
ränta på ränta
Du kan enkelt räkna ut vad avkastningen på ditt sparande skulle bli med ränta på ränta-effekten. Se räkneexemplet i artikeln.
Spara

Kumulativ ränta, sammansatt ränta – eller ränta på ränta. Kärt barn har många namn. Men hur fungerar egentligen den omtalade principen som låter pengarna göra jobbet åt dig i ditt sparande?

Det sägs att Albert Einstein fascinerades av fenomenet ränta på ränta – så pass att han kallade det för ”världens åttonde underverk”. Många svenskar har hört talas om den spännande principen, men alla vet inte exakt vad den innebär.

Ränta på ränta fungerar så här: När du sparar pengar kommer de tack vare räntan att växa och ge dig avkastning under året. Året därpå kommer du, utöver räntan på det kapital du först satte in på kontot, även få ränta på fjolårets avkastning.

Detta skapar en snöbollseffekt där pengarna växer i allt snabbare takt för varje år – även om du fortsätter spara precis lika mycket varje år som du alltid gjort.

Hur kan jag påverka min ränta på ränta?

Hur stor skillnad ränta på ränta-effekten gör för ditt sparande beror på framförallt fem faktorer. Först och främst påverkas den av det initiala insättningsbeloppet – ju större belopp som sätts in på kontot vid första tillfället, desto snabbare växer pengarna.

Vidare är placeringstiden och räntesatsen en viktig faktor. Ju mer långsiktig du ser din investering och ju högre ränta, desto större blir den totala slutsumman. Du behöver betala skatt på din kapitalvinst, så därför påverkar även skattesatsen ränta på ränta-effekten.

Ytterligare en komponent som påverkar är hur ofta dina räntepengar betalas ut. Det vanligaste är att det görs en utbetalning en gång om året, men det finns sparkonton där sparränta läggs till kontot flera gånger om året. Detta ger en starkare ränta på ränta-effekt eftersom du börjar få ränta på dina räntepengar direkt när de sätts in på ditt konto.

Beroende på hur länge du tänkt spara lämpar sig olika sparformer olika väl.

Räkneexempel

Det är faktiskt inte svårt att själv räkna ut vad ränta på ränta innebär för sparandet. Vi kan börja med att anta att du har ett sparkonto där räntan utbetalas en gång per år. På kontot sätter du in 150 000 kronor vid årets början. Om räntan ligger på 0,8 procent innebär det att du i slutet av året har fått 1 200 kronor i sparränta. Kapitalvinsten måste du normalt sett skatta för, så om vi räknar med en skattesats på 30 procent på dessa 1 200 har du vid årets slut 150 840 kronor på ditt konto.

Vid nästa års utdelning får du, enligt ränta på ränta-principen, förutom räntan på dina insatta 150 000 kronor även ränta på din ränta. Sammanlagt får du alltså ränta på den totala summan 150 840 kronor. Enligt samma modell fortsätter det så här år efter år så länge du har kvar pengarna på ditt konto.

Formel för att räkna ut ränta på ränta

Enligt ovanstående räkneexempel kan alltså din kapitaltillväxt över tid räknas ut enligt följande formel (dock utan att ta hänsyn till skatt på kapitalvinst):

Slutbelopp = Startbelopp x (1 + ränta)antal år

Slutbelopp = summan du har när du nått ditt sparmål.
Startbelopp = summan du har i dag.
Ränta = årsränta i procent (1 procent = 0,01)
Antal år = så många år du har tänkt spara.

Olika sparformer

Beroende på hur länge du tänkt spara lämpar sig olika sparformer olika väl. Ränta på ränta kan appliceras på mer än ett sparkonto, sparar du på lång sikt kan till exempel aktier och fonder (om du får utdelningar som investeras löpande) vara ett alternativ. Denna form av sparande genererar ofta hög avkastning – men till en högre risk.

Sparar du däremot på kort sikt, och snart kommer att behöva dina pengar, kan ett högräntekonto lämpa sig bättre. Välj då en bank som omfattas av den statliga insättningsgarantin så att du får tillbaka dina pengar om banken skulle gå i konkurs.

Konto
Spara
Lån
Kredit
Kontakt