”När pengaregnet faller behövs inget paraply”

Spara

Ny på aktiemarknaden? Sätt pengarna i arbete. Tobias Schildfat förklarar hur du lägger grunden till ett eget återkommande pengaregn.

I förra krönikan berättade jag om hur du kan sätta ditt överskott i arbete och skapa pengaregn. Vad är då ett pengaregn? Det är kort och gott den avkastning som dina investeringar ger. Har du pengar på ett inlåningskonto är det räntan som banken betalar till dig för att låna dina pengar. Räntan kan gå både upp och ned.

Har du investerat i aktier, förslagsvis de sju investmentbolag som jag berättade om i förra krönikan, är pengaregnet de utdelningar som dessa företag betalar till dig genom att dela ut en del av sin vinst. Till skillnad från räntan har utdelningen historiskt i många fall ökat över tiden även om det inte finns någon garanti.

Det händer att utdelningen sänks och den kan också helt utebli om det skulle gå riktigt dåligt för bolaget. För de sju investmentbolagen tillhör det ovanligheterna att utdelningen sänks och under de fem senaste åren har utdelningen ökat för varje enskilt år i fyra av dem: Kinnevik, Melker Schörling, Lundbergs och Investor. Den senare har i snitt ökat sin utdelning med 15 procent årligen. Jämför det med den allmänna löneutvecklingen eller för den delen inflationen i samhället och det är lätt att inse att din utdelning växer mycket snabbare än vad priserna stiger eller vad den genomsnittliga löneökningen ger.

Tobias Schildfat, krönikör Privata Pengar

För två av bolagen (Industrivärden och Latour) har utdelningen förvisso sänkts vid ett tillfälle, men totalt sett har utdelningen ökat under femårsperioden. Endast i ett bolag, Ratos, är den senaste utdelningen lägre än vad den var för fem år sedan. I inget av bolagen har utdelningen under något av åren uteblivit. Det vill säga, du har varje år fått njuta av ett pengaregn!

Hur gör du konkret för att investera i aktier? Numera är det väldigt enkelt och kostnaderna är låga eller obefintliga. Dessutom är skatterna förmånliga genom införandet av investeringssparkonto (ISK) 2012. Du börjar helt enkelt med att öppna en aktiedepå och ett investeringssparkonto kopplat till depån. Ungefär på samma sätt som när du öppnade ett lönekonto för att kunna ta emot din lön. Det är hos de flesta banker kostnadsfritt, om inte så kolla med en annan bank. Sedan för du över den del av överskottet du vill investera i aktier till ditt ISK-konto.

Har du aldrig köpt en aktie är det inte svårare än att du letar upp bolaget via din aktiedepå när du loggat in på din internetbank, väljer antal aktier och trycker på köp. Själv föredrar jag ISK-konto framför en traditionell depå och det beror på att schablonbeskattningen för närvarande är låg, exempelvis 0,42 procent för 2016.

Pengaregn i form av utdelning kan med tiden ge kraftiga skyfall.

Tänk på att samtliga tillgångar på investeringssparkontot schablonbeskattas. För därför endast över den summa som du köper aktier för till ISK-kontot. Resten av ditt överskott stannar på ditt inlåningskonto med så hög ränta du kan få. Värdet på dina aktier i depån beskattas oavsett om de gått upp eller ned. Fördelen är att du slipper betala 30 procent skatt på utdelningar och du slipper också betala 30 procent reavinstskatt om du säljer dina aktier med vinst.

Pengaregn i form av utdelning kan med tiden ge kraftiga skyfall. Lyckas de bolag du investerar i årligen öka utdelningen med 15 procent, som exempelvis Investor lyckats med under den senaste femårsperioden, innebär det att utdelningen dubblas vart femte år, snacka om pengaregn. När pengaregnet faller behövs inget paraply, bara en stor plånbok!

I nästa krönika tittar vi närmare på vilka belopp som behövs för att investera och varför mod och uthållighet är så viktigt för att framgångsrikt bygga en egen pengamaskin.

Soliga hälsningar,
Tobias Schildfat

Ps. Klicka här för detaljerad information om Investeringssparkonto.

Läs mer av Tobias Schildfat:
”Investera i aktier – enklare än någonsin”
”Vägen till din första miljon”

Läs även vår intervju med Tobias Schildfat:
”Låt pengarna jobba för dig”

Tobias Schildfat är författare till succéboken ”Vägen till din första miljon – alla kan bygga en egen pengamaskin”. Han började bygga på sin egen pengamaskin redan som tonåring. Han är utbildad civilekonom och har arbetat som aktiemäklare på Handelsbanken och som affärsområdeschef på Findus. I dag driver Tobias e-handelsföretaget Solentro tillsammans med sin bror. I ett antal krönikor delar han med sig av sin berättelse om hur du bygger en egen pengamaskin och kan öka din ekonomiska frihet i livet.

Konto
Spara
Lån
Kredit
Kontakt