Kvinnors inkomst närmar sig långsamt männens

Löneskillnader
Under 2000-talet har man kunnat se en minskning i löneskillnader mellan könen, men det går långsamt.
Löneskillnader
Ofta handlar löneskillnader mellan män och kvinnor om att kvinnodominerade yrken generellt sett har lägre löner.
Spara

Siffror från SCB visar att kvinnors inkomster har ökat i jämförelse med männens under 2000-talet. Löneskillnaderna har alltså minskat, men det går långsamt.

Att alla borde få lika lön för lika arbete kan nog de flesta skriva under på, men det finns fortfarande relativt stora löneskillnader mellan män och kvinnor i Sverige i dag. SCB släppte nyligen en analys över lönegapet och den visar att kvinnor i snitt tjänade 82,6 procent av männens inkomst under 2018, och att medianinkomsten för män låg på 362 000 kronor medan den för kvinnor låg på 299 000 kronor.

Löneskillnaderna blir långsamt mindre

Under 2000-talet har man dock kunnat se en minskning i skillnaderna. Under år 2000 var kvinnornas lön 76,6 procent av männens och tio år senare var samma siffra 79,5 procent. Sedan dess har dock takten mattats av och de senaste åren har minskningen varit liten, från 82,3 procent 2016 till 82,6 procent 2018.

Det finns flera möjliga förklaringar till varför löneskillnaderna mellan män och kvinnor hänger kvar och det handlar framför allt om att kvinnodominerade yrken generellt sett har lägre löner. Det i kombination med att kvinnor oftare jobbar deltid, oftare är sjuka och har större barnrelaterad frånvaro gör att de sammanlagda inkomsterna blir mindre.

Större skillnader inom kapitalinkomster

Tittar man istället på kapitalinkomster, det vill säga inkomster från exempelvis aktieutdelning eller vinst vid en fastighetsförsäljning, så ser skillnaderna mellan könen betydligt större ut. Under 2010 gick enbart 33 procent av alla kapitalinkomster i Sverige till kvinnor, och under 2018 hade andelen blivit ännu mindre och landade på 29 procent.

Läs också: Extra viktigt för kvinnor att spara – så kommer du igång

Konto
Spara
Lån
Kredit
Kontakt