Extra viktigt för kvinnor att spara – så kommer du igång!

spara
Skaffa dig en ”fuck off-buffert” för att undvika att hamna i situationer som gör att du rent ekonomiskt inte har råd att byta jobb eller lämna en relation.
spara
”Män sparar i snitt 500 kronor mer i månaden än vad kvinnor gör, och i åldersgruppen 25–34 år är skillnaden hela 900 kronor i månaden”, säger Anna-Karin Laurell, affärsområdeschef på Folksam Liv.Foto: Folksam
Spara

Kvinnor har generellt sett lägre lön, jobbar mer deltid och tar mer ansvar för hem och barn än vad män gör. Det leder till en sämre privatekonomi, både på kort och lång sikt. Här får du tankar och tips på hur du kan spara klokt som kvinna.

År 2020, i jämställdhetens Sverige, har kvinnor som grupp fortfarande lägre lön än män. Det i kombination med att kvinnor jobbar mer deltid än vad män gör leder till att kvinnor både har mindre pengar att röra sig med och sämre möjligheter att spara pengar.

– I vår senaste undersökning ser vi att män sparar i snitt 500 kronor mer i månaden än vad kvinnor gör, och i åldersgruppen 25–34 år är skillnaden hela 900 kronor i månaden, säger Anna-Karin Laurell, affärsområdeschef på Folksam Liv.

Enligt Folksams beräkningar leder det här till att män får ihop dryga 600 000 kronor mer än kvinnor på 40 år om räntan är två procent. Är räntan 6,8 procent blir skillnaden hela 1,7 miljoner kronor. Något som är problematiskt på flera plan. Dels ger det kvinnor mindre pengar som pensionärer, dels visar en undersökning från Ipsos för Danske Bank att 37 procent av kvinnorna anser att deras ekonomi är ett ganska stort hinder för att kunna separera från sin partner.

– Att man kan försörja sig själv har stor betydelse överlag för hur man mår, och har man en sämre ekonomi finns risken att man av ekonomiska skäl är kvar i en situation där man inte mår bra, säger Anna-Karin Laurell.

Vill spara men kan inte

Men det är inte viljan som fallerar när det gäller kvinnors sparande. I Folksams undersökning anger kvinnor att de vill spara lika mycket som män, men en undersökning från Konsumentverket som presenterades i mars 2019 visar att kvinnornas möjlighet att spara är sämre.

För det första beror det på löneskillnaden. Den som har lägre lön har mindre pengar över när alla nödvändiga omkostnader är betalda och därmed mindre möjlighet att spara lika höga summor som den med högre lön.

För det andra beror det på tiden. Kvinnor står fortfarande för den största delen av det obetalda hemarbetet och har därmed mindre tid på sig att sätta sig in i hur de kan spara på bästa sätt. Konsumentverket konstaterar att om man ska kunna vara en medveten sparkonsument krävs både tid, ekonomiska förutsättningar, kunskap och självförtroende, något som männen generellt sett har mer av.

– Det här är dessutom komplexa frågor. Det är inte lätt att snabbt sätta sig in i hur avtalspension eller pensionssparande fungerar, och där måste vi som bransch bli mycket bättre på att kommunicera så att fler, både män och kvinnor, får kunskap och självförtroende nog att spara på ett bra sätt, säger Anna-Karin Laurell.

Så undviker du fällorna i en parrelation

Men även om det är stora strukturella problem som måste lösas för att kvinnor generellt sett ska kunna spara lika mycket och lika självsäkert som män finns det ändå saker man kan göra som enskild familj för att minska spargapet:

1. Försök ta ett jämställt ansvar för hem och familj så att inkomstklyftan i den egna familjen minskar.

2. Om man ändå kommer fram till att den ena föräldern ska jobba deltid för att ta större ansvar hemma bör den som heltidsarbetar starta ett sparande som kompenserar inkomstbortfallet för den som är hemma. Det sparandet ska vara enskild egendom, så att det inte delas lika vid en eventuell skilsmässa.

Fler spartips
  • Kom igång. Börja med att skaffa dig en buffert på några månadslöner för att klara av oförutsedda utgifter.
  • För att undvika att hamna i situationer som gör att du rent ekonomiskt inte har råd att byta jobb eller lämna en relation är det viktigt att du dessutom sparar till en så kallad ”fuck off-buffert”.
  • Hitta och välj sparkonton med bra ränta, hos exempelvis Compricer kan du jämföra sparräntor snabbt och enkelt.
  • Är du nyfiken på fonder och aktier behöver du avsätta tid för att lära dig mer. Det finns mängder med onlinekurser i ämnet men även bra Facebook-grupper där privatpersoner skriver och tipsar varandra – exempelvis gruppen Economista – Kvinnor som gillar aktier och privatekonomi.

 

Läs också:
Hur mycket behöver jag spara?

Kom igång med ditt sparande

Hur funkar det med pensionsrätt för barnår?

Konto
Spara
Lån
Kredit
Kontakt