Etiskt sparande – så ska du tänka

Utbudet av fonder som kallar sig ansvarstagande, etiska eller hållbara har ökat stort de senaste åren
För att lättare kunna navigera i utbudet av hållbara fonder – fundera på vilka hållbarhetsfrågor som är viktiga för dig
Spara

Dagens fondsparande handlar inte bara om pengar. Allt fler vill spara grönt, etiskt och hållbart – men vad ska du tänka på när du väljer den här typen av fonder?

Under de senaste åren har de fonder som kallar sig ansvarstagande, etiska eller hållbara ökat stort. Fondbranschen har själva kallat hållbarhet för en ”megatrend” och det finns ett stort intresse från många sparare för den här typen av fonder.

Vad är en hållbar fond?

Förr pratades det mycket om etiska fonder, det vill säga fonder som undviker att placera i branscher såsom alkohol, tobak och pornografi. I dag har den här typen av sparande fått en bredare innebörd, från att enbart utesluta vissa ”oetiska” företag och verksamheter – till att även omfatta de som arbetar med olika typer av hållbarhetsfrågor. I dag pratas det därför mer om hållbara fonder. Emma Sjöström, ekonomie doktor på Handelshögskolan i Stockholm, menar att detta är ett mer aktivt förhållningssätt än att bara sortera bort vissa branscher.
– Det kan handla om att fonden väljer bort bolag som har miljöförstörande verksamhet eller som varit inblandade i brott mot mänskliga rättigheter. Eller att fonden via dialog med ledningen försöker påverka de bolag som finns i portföljen att förbättra sitt hållbarhetsarbete. En del fonder försöker också hitta de bolag som presterar bäst både finansiellt och på hållbarhetsområdet.

Att välja hållbara fonder

Att spara etiskt är såklart ingen garanti för en större avkastning jämfört med motsvarande konventionella fonder. Forskning visar att det ofta inte är någon skillnad i riskjusterad avkastning – även om det 2017 faktiskt var en utpräglad hållbarhetsfond som var en av de Sverigefonder som gav bäst avkastning. Att spara i hållbara fonder handlar för många mer om att göra ett medvetet val, att välja fonder som gör samma prioriteringar som en själv.

För att kunna navigera lite i fondutbudet – fundera på vilka hållbarhetsfrågor som är viktiga för dig. Emma Sjöström menar att nyckeln till att hitta rätt kan vara att ställa sig frågan varför man vill spara hållbart.

– Om det känns viktigt att kunna bidra till förändring i världen så kan du försöka hitta en impact-fond, till exempel en aktiefond som helt fokuserar på att investera i bolag som bidrar till att uppfylla FN:s 17 globala hållbarhetsmål. Sparar du för att skydda kapitalet mot klimatrisker, samtidigt som du tror på en grön omställning? Då ska du kanske inte investera i fonder som innehåller bolag eller branscher som av klimatskäl inte har framtiden för sig. Det finns också de fonder där någon procent av avkastningen skänks till välgörenhet, till exempel Cancerfonden.

Ställ frågor och var kritisk

Ett tips är att prata med banken eller fondbolaget om du vill ha mer information. Ställ gärna kritiska frågor och var medveten om att de är säljare. Ibland kan det vara mer marknadsföring än riktigt arbete bakom vissa påståenden, vilket kan vara svårt för en sparare att se igenom. Man ska också vara på sin vakt mot att det i vissa fall kan vara högre avgifter i hållbara fonder.

– Min känsla är att avgiften kan ligga högre än för en del andra fonder i samma kategori. Det kan nog ofta förklaras med att det kräver mer resurser att förvalta en fond där man också ska anlägga ett hållbarhetsperspektiv. Sedan är det ju förstås upp till fondbolaget om man ska belasta den enskilda fonden med det eller inte, säger Emma Sjöström.

Trots att hållbarhet inom fonder är hetare än någonsin är det fortfarande relativt få som tar steget till att spara i sådana här fonder. En anledning kan vara att många inte är så intresserade av fonder överlag – att då ta reda på ny information och börja flytta fonder kan kännas motigt.

– Jag tror att många känner sig för okunniga om hållbarhet för att göra ett informerat val. Det finns helt klart en marknad för fler verktyg som kan hjälpa sparare att göra bra val i sitt hållbara fondsparande, Emma Sjöström.

Tänk på att alla är fondsparare!

I den allmänna pensionen finns PPM-fonderna, där du kan välja bland över 850 fonder. Nästan en fjärdedel av dessa klassas som miljömässiga och etiska. Via din tjänstepension är du också fondägare och även här har du möjlighet att hitta hållbara fonder som passar just dig.

Fem sätt att hitta rätt!
För att göra det lättare för fondsparare att välja en hållbar fond har flera aktörer tagit fram egna betygssystem och märkningar:

Pensionsmyndigheten
Gå in på Pensionsmyndighetens hemsida och kolla om ditt fondval är grönt. Vill du ha en fond som tar miljö- och/eller etisk hänsyn när den investerar väljer du en M/E-märkt fond.

Hållbarhetsprofilen
Swesif (Sveriges forum för hållbara investeringar) har tagit fram ett verktyg där du kan ta reda på hur enskilda fonder jobbar med hållbarhet – om de väljer in eller väljer bort bolag av hållbarhetsskäl, och om de försöker påverka dem genom till exempel bolagsdialog.

Fair Finance Guide
Här kan du se hur bankerna sköter sig i 13 olika miljö-, hållbarhets-, och etikfrågor. Från biologisk mångfald och klimatförändringar till skatteflykt och korruption.

Morningstar
Genom ett överskådligt hållbarhetsbetyg från 1 till 5 presenterar analysföretaget Morningstar hur väl företag som fonder investerar i arbetar med olika hållbarhetsfrågor.

Svanen
Numera finns det även Svanenmärkta fonder. Utmärkande för fonderna är att de bland annat inte får investera i branscher kopplade till fossila bränslen eller företag som bryter mot mänskliga rättigheter. Fonden ska också aktivt försöka påverka företagen i en hållbar riktning, till exempel genom att rösta på bolagsstämmor.

Konto
Spara
Lån
Kredit
Kontakt