1 av 4 önskar att de gått i pension senare

Ta ut pension
Hälften av de tillfrågade pensionärerna svarade att pensionen blev lägre än vad de hade trott.
Ta ut pension
En fjärdedel av de svarande tyckte att deras hälsa blivit bättre efter pensionen och nämner att livet blivit mindre stressigt och att de har tid att ta hand om sig själva bättre.
Spara

Var fjärde pensionär ångrar att de inte väntade med att ta ut sin pension. Det är en av insikterna från Pensionsmyndighetens rapport ”Blev det som du tänkt dig?” som undersöker hur pensionärer tänker kring sina pensionsval och sin livssituation.

Blev pensionen som du tänkt dig? Det är frågan som Pensionsmyndigeten ställt till drygt 1 500 pensionärer i 70- till 75-årsåldern. De allra flesta är nöjda med hur deras liv som pensionärer ser ut, men svarar att det kanske inte blev som förväntat. Många hade kunnat tänka sig jobba lite längre och valt att ta ut pensionen lite senare till exempel.

Nedan går vi igenom de viktigaste insikterna från rapporten – och hur du själv kan använda dem när du planerar din pension.

1 av 4 önskar att de tagit ut sin pension senare

Var fjärde pensionär i studien sa att de i efterhand hade valt att ta ut sin pension senare än vad de gjorde. Det kan bero på att många fick en lägre pension än förväntat, och att de faktiskt hade velat jobba längre om de haft förutsättningarna. Samtidigt var 65 procent nöjda med tidpunkten de tog ut sin pension.

Hälften hade kunnat tänka sig jobba längre upp i åldern

Att kombinera pension med deltidsarbete är ett sätt att senarelägga uttaget av pensionen, och en fjärdedel av de tillfrågade i studien fortsatte också att jobba vidare samtidigt som de tog ut sin pension.

Av de som inte jobbade vidare, hade hälften gärna velat arbeta parallellt med sin pension om det hade varit möjligt. Anledningarna till att de inte kunde göra det var exempelvis deras hälsa, att de inte kunde gå ner till deltid, att de inte fick byta arbetsuppgifter eller att de inte hade möjlighet till mer flexibla arbetstider.

Hälften har en lägre pension än förväntat

Hur mycket pengar du tjänat totalt, det vill säga din livsinkomst, avgör hur stor din pension blir. Hälften i studien svarade att pensionen blev lägre än vad de trodde, och 40 procent sa att deras pension är lägre nu jämfört med när de gick i pension.

Det kunde oftast förklaras av att deras tjänstepension antingen minskat eller tagit slut. Många var inte heller medvetna om att tjänstepensionen bara betalades ut under en viss period eller att det gick att välja utbetalningsperiod. De senaste åren har de flesta försäkringbolag ändrat förvalet för tjänstepensionen till livslångt uttag, men det är bra att kolla upp det innan du går i pension så att du kan göra ett aktivt val.

Du kan göra en pensionsprognos på Pensionsmyndigheten för att se vad din pension beräknas bli.

En tredjedel är nöjda med sin ekonomiska situation

Trots att så många fick en lägre pension än vad de förväntat sig är ändå en tredjedel av pensionärerna nöjda med sin ekonomiska situation i dag, vilket kan bero på att de anpassat sin livsstil efter sin nya inkomst.

Ungefär hälften av pensionärerna svarade att de dragit ner på något för att anpassa sig till sin nya livssituation, och då handlade det ofta om konsumtion som resor, nöjen, kläder och liknande. En del har även bytt bostad och sålt bilen till exempel.

Var fjärde upplever att deras hälsa förbättrats

De allra flesta tyckte också att deras hälsa är densamma eller till och med bättre nu. Den fjärdedel som tyckte att deras hälsa blivit bättre nämner att livet blivit mindre stressigt, att de kan bestämma över sin tid i större utsträckning och att de har tid att ta hand om sig själva bättre. Bland de som upplevde att hälsan snarare blivit sämre hade många en relativt låg pension och inte heller någon tjänstepension.

Pensionärernas egna tips till blivande pensionärer
  • Spara själv – och börja så tidigt som möjligt.
  • Jobba lite längre så att du kan ta ut pensionen så sent som möjligt.
  • Skaffa information och gör en kalkyl för dina inkomster och utgifter som pensionär.
  • Dubbelkolla att du har tjänstepension, och välj minst tio års uttagstid eller livslångt.
  • Glöm inte att skaffa nya fritidsintressen och att njuta av tiden.

Ladda ner rapporten i sin helhet här.

Läs mer:
När på året är det bästa att gå i pension? Experten svarar
Så mycket höjs din pension 2021
Höjd pensionsålder ger tusenlappar extra i månaden

Konto
Spara
Lån
Kredit
Kontakt