Nya miljözoner 2020 – Får min bil köra i de nya miljözonerna?

miljözoner
Varje kommun får själva välja om de vill införa miljözoner och var de i så fall vill införa dem.
miljözoner
Miljözonerna införs som ett försök till att minska de föroreningar som i dag skapar dålig luft i många städer.
Motor/fordon

Från och med årsskiftet kan svenska kommuner införa miljözoner även för vanliga personbilar. Men hur funkar det egentligen? Vi reder ut 7 vanliga frågor.

1. Vad är en miljözon?

En miljözon är ett område i en kommun där bara vissa bilar får köra. Vilka bilar som får köra där bestäms av olika miljökrav. Hittills har bara tung trafik påverkats av miljözoner, men från och med årsskiftet kan kommunerna införa miljözoner även för personbilar.

2. Varför införs fler miljözoner?

Många städer i dag har problem med dålig luft. Den här dåliga luften beror till stor del på föroreningar från biltrafiken. Trafikverket uppskattar att cirka 3 000 människor per år i Sverige dör i förtid på grund av det här, och att införa miljözoner är ett sätt att komma till rätta med problemet.

3. Var kommer miljözonerna att införas?

Det är upp till varje kommun att avgöra om den vill införa miljözoner och var den i så fall vill införa dem. Stockholms stad har beslutat att miljözon 2 införs på Hornsgatan, en av innerstadens mest trafikerade gator, från och med 15 januari 2020.

4. Hur många olika sorters miljözoner finns det?

I dag finns bara miljözon klass 1 som omfattar tunga fordon. Från och med första januari 2020 införs två nya sorters miljözoner: miljözon klass 2 och miljözon klass 3. Om din bil får köra i miljözonerna eller inte beror på vilken så kallad utsläppsklass bilen tillhör.

5. Vad är en utsläppsklass och hur vet jag vilken utsläppsklass min bil tillhör?

Alla bilmodeller tillhör något som kallas utsläppsklass. Vilken utsläppsklass din bilmodell tillhör beror på hur höga utsläpp den har av koldioxid, kolväten, kväveoxider och partiklar. Generellt sett kan man säga att bilar registrerade från och med 1 september 2011 tillhör utsläppsklass Euro V/Euro 5, och att bilar registrerade från och med 1 september 2015 tillhör utsläppsklass Euro VI/Euro 6. Vill du läsa mer om utsläppsklasser hittar du bra information på Konsumentverkets sida bilsvar.se. Du kan också gå in på Transportstyrelsen och ange ditt registreringsnummer. Under Teknisk Data – Motor och miljö framgår vilken miljöklass din bil ingår i. För äldre bilar anges något som kallas miljöklass istället för utsläppsklass. Om det är fallet för din bil får den inte köra i de nya miljözonerna.

6. Vilka regler gäller för de olika miljözonerna?

Reglerna för miljözon klass 2 omfattar personbilar, lätta bussar och lätta lastbilar. Alla sådana bilar som tillhör utsläppsklass Euro 5 eller Euro 6 får köra i miljözon klass 2, även bensin- och dieselbilar. Från och med 1 juli 2022 ändras reglerna för dieselbilar, och då är det bara de dieselbilar som tillhör utsläppsklass Euro 6 som får köra i miljözon klass 2.
I miljözon klass 3 får bara elfordon, bränslecellsfordon och gasfordon köra, men gasfordonen måste tillhöra utsläppsklass Euro 6. Det här gäller både lätta och tunga fordon. Tunga fordon som är laddhybrider och tillhör utsläppsklass Euro 6 får också köra i miljözon klass 3.

7. Finns det några undantag?

Ja, till exempel fordon som kör för färdtjänsten, eller fordon vars förare eller passagerare har ett parkeringstillstånd för rörelsehindrade kan få undantag från reglerna.

Konto
Spara
Lån
Kredit
Kontakt