Nu blir det dyrare med förmånsbil

förmånsbil
Syftet med förändringen av förmånsskatten är bland annat att få kostnaden för att köra en förmånsbil att motsvara kostnaden för att köra en privatägd bil.
förmånsbil
Förändringen medför att bilarnas förmånsvärde generellt sett kommer att öka med 20 till 34 procent.
Motor/fordon

Från och med 1 juli 2021 är det dyrare att ha förmånsbil. Vi går igenom förändringen av förmånsvärdet som kan leda till en höjning av skatten med cirka 750 kronor i månaden.

När du privat får använda en bil som din arbetsgivare äger räknas det oftast som en skattepliktig förmån, en så kallad förmånsbil. Hur mycket skatt du behöver betala beror bland annat på nybilspris, eventuell extrautrustning och fordonsskatt för bilen du valt. Utifrån en schablon beräknas bilens förmånsvärde, som därefter räknas ihop med din lön när skatten dras av.

Uppdaterad beräkningsmodell – så ändras skatten på förmånsbilar 2021

Från och med den 1 juli 2021 ändrar två parametrar i schablonen, det ränterelaterade beloppet och det prisrelaterade beloppet, vilket kommer att höja förmånsvärdet på de flesta bilar. Förändringen gäller alla nya bilar som tas i trafik efter att lagen trätt i kraft.

Dessutom tas reduceringen av förmånsvärdet för elbilar och laddhybrider bort. Det gäller även bilar som redan är tagna i trafik och innebär ett höjt förmånsvärde på över 800 kronor i månaden på dessa bilar.

Varför ändras förmånsskatten?

Syftet med att uppdatera schablonen är delvis att minska nybilsförsäljningen, men framför allt att få kostnaden för att köra en förmånsbil att motsvara kostnaden för att köra en privatägd bil. Tidigare kunde du tjäna på att ha en förmånsbil istället för kontant lön, samtidigt som fossildrivna förmånsbilar fick vissa skattemässiga fördelar. Det nya beräkningssystemet ska bättre spegla nya bilmodellers marknadsvärde och värdeminskning, samtidigt som det tar hänsyn till räntekostnaden vid lånefinansierade bilköp.

Vad kommer nya förmånsskatten kosta för mig?

Förändringen medför att bilarnas förmånsvärde generellt sett kommer att öka med 20 till 34 procent. För en förmånsbil i mellanprisklassen innebär det i praktiken en höjd skatt på runt 600 kronor i månaden för den anställde och högre sociala avgifter på cirka 400 kronor i månaden för arbetsgivaren.

Dyrast blir det för bilar med ett nybilspris på omkring 350 000 kronor, där ökningen blir cirka 34 procent och 750 kronor i månaden. För billigare bilar blir ökningen något lägre. En bil med ett nybilspris på 250 000 kronor får en ökning på ungefär 30 procent och 540 kronor. Däremot får bilar med ett nybilspris över 650 000 kronor ett sänkt förmånsvärde, då det så kallade lyxbilstillägget nu tas bort.

För de som är med och betalar sin förmånsbil genom avdrag på sin lön innebär de nya reglerna att man bör räkna på om man fortfarande tjänar på det. Ett alternativ är att ha en företagsbil som parkeras på jobbet, men med nackdelen att den då nästan aldrig får användas privat.

Om arbetsgivare väljer att kompensera upp med högre löner till anställda som behöver en förmånsbil återstår att se.

Hur räknas förmånsvärdet ut?

När Skatteverket räknar ut din bils förmånsvärde lägger de först ihop bilens nybilspris och eventuell extrautrustning till ett så kallat förmånsgrundande värde. De flesta tillval du kan göra på bilen räknas som extrautrustning, bland annat automatisk växellåda och vinterdäck, men det finns vissa undantag för tillval som du måste ha för att utföra ditt jobb.

Därefter räknas förmånsvärdet ut med hjälp av en beräkningsmodell, schablon, som nu alltså uppdaterats. Saker som kan påverka förmånsvärdet är bilens fordonsskatt och om du kör mer än 3 000 mil per år i tjänsten. Då får du ett avdrag på 25 procent. Du kan räkna ut ditt preliminära förmånsvärde på Skatteverkets hemsida.

Exempel: så mycket blir förmånsvärdet i skatt
För att få fram vad förmånsvärdet blir i skatt adderar du förmånsvärdet på din lön och räknar därefter ut andelen skatt. Här är ett exempel på vad en bilförmån kan kosta om du har en skattesats på 30 procent:
Månadslön: 30 000 kronor.
Bilens månatliga förmånsvärde: 5 000 kronor.
Skatt som dras av: 30 procent på 35 000 kronor (30 000 kr + 5 000 kr) = 10 500 kronor.
Lön efter skatt: 30 000 kr – 10 500 kr (varav 1 500 kronor utgör skatten på förmånsbilen) = 19 500 kronor.

Konto
Spara
Lån
Kredit
Kontakt