Dieselförbud – Äldre bilar kan förbjudas i innerstaden med de nya miljözonerna

Motor/fordon

Kommunernas möjlighet att införa nya miljözoner kan leda till att äldre dieselbilar förbjuds, men förbudet gäller även många andra bilar som är äldre än tio år. Är din bil en av dem?

För att förbättra luftkvaliteten i tätbebyggda och miljökänsliga områden har svenska kommuner haft möjligheten att införa så kallade miljözoner. Hittills är det åtta kommuner som har utnyttjat möjligheten som i praktiken innebär att äldre tunga fordon som lastbilar och bussar utestängs från stadskärnorna.

Från och med den 1 januari 2020 kommer regeringen ge kommunerna möjlighet att införa ytterligare två miljözoner som gäller personbilar. De utökade miljözonerna är, enligt regeringen, kraftfulla verktyg för att komma till rätta med luftföroreningar som orsakar lung-, hjärt- och kärlsjukdomar liksom cancer och för tidiga dödsfall. Kommunerna avgör själva om och var miljözoner bör tillämpas.

Tre miljözoner som kommunerna kan införa från och med 1 januari 2020:
• Den första miljözonen kommer även fortsättningsvis reglera tunga fordon såsom lastbilar och bussar.

• I den andra miljözonen tillåts endast fordon som uppfyller utsläppsklass Euro 5 och högre. Från och med 1 juli 2022 skärps reglerna ytterligare för dieselbilar i miljözon 2 så att endast de som uppfyller utsläppsklass Euro 6 kommer att få köra i zonen.

• I miljözon 3 ställs de högsta miljökraven. Här får endast biogasbilar som uppfyller Euro 6 köra liksom elbilar eller bilar som drivs av vätgas eller bränsleceller.

Läs mer! De nya miljözonerna – så påverkas du som bilägare

Konto
Spara
Lån
Kredit
Kontakt