Bilskatt 2018 – Här är de nya reglerna!

Bilskatt 2018
Den 1 juli tas den tidigare femåriga skattebefrielsen för miljöbilar bort och supermiljöbilspremien ersätts av en bonus för bilar med lågt utsläpp av koldioxid.
Bilskatt 2018
Från och med den 1 januari räknas trängselskatten för privatkörning av tjänstebil som en förmån och ska beskattas separat.Foto: Mikael Ullén/Transportstyrelsen.
Motor/fordon

Under 2018 sker förändringar på bilmarknaden. Tjänstebilar och fordon med höga koldioxidutsläpp får högre skatter, medan de med låga utsläpp kan få en bonus på upp till 60 000 kronor. Hur påverkas du av förändringarna?

I höstas presenterade regeringen sin budgetproposition och ny bilskatt 2018. Bland förslagen fanns ett nytt bonus malus-system – bonus och malus betyder bra och dåligt på latin. Det nya systemet ska belöna de som köper bilar med låga utsläpp, och beskatta de som köper bilar med höga utsläpp. Dessutom vill man införa en förändrad förmånsbeskattning av tjänstebilar.
Regeringens budget är nu spikad, och här är årets nya regler.

1. Dyrare med tjänstebil

Sedan den 1 januari ingår inte längre trängselskatt samt väg- bro- och färjeavgifter i bilförmånsvärdet. Det betyder att trängselskatten för privatkörning av tjänstebil räknas som en förmån och ska beskattas separat, vilket tidigare varit gratis.

Tar du bilen till och från jobbet räknas det som en privatresa vilket gör att anställda som pendlar med sin tjänstebil får det dyrare. De som påverkas av den nya skatten är bilister i Stockholm och Göteborg.

2. Bonus malus-system införs

Den 1 juli 2018 införs ett bonus malus-system för nya personbilar och lätta lastbilar och lätta bussar. Det betyder att fordon med låga koldioxidutsläpp får en bonus på upp till 60 000 kronor, medan fordon med höga koldioxidutsläpp får en höjd fordonskatt de tre första åren.

Här är den höjda fordonskatten – malus:
• Bensin- och dieseldrivna fordon som registreras efter 1 juli nästa år kommer att få en höjd fordonskatt. Hur hög den nya fordonskatten blir beräknas efter hur mycket koldioxid bilen släpper ut per kilometer.

För utsläpp kommer skatten att ligga på 82 kronor per gram mellan 95 och 140 gram per kilometer. För fordon som släpper ut över 140 gram per kilometer är skatten 107 kronor per gram. Från och med år fyra blir skatten som tidigare igen, det vill säga 22 kronor per gram över 111 gram.

• De fordon som går på alternativa drivmedel, till exempel etanol och fordongas, får ingen höjd fordonskatt.

Här är den nya bonusen:
• Den tidigare femåriga skattebefrielsen för miljöbilar tas bort och supermiljöbilspremien ersätts av en bonus för de bilar med lågt utsläpp av koldioxid.
De bilar som har ett noll-utsläpp, det vill säga el-bilar, får en bonus på 60 000 kronor. Det betyder att den nya bonusen är högre än dagens supermiljöbilspremie, som ligger på 40 000 kronor.

• Nya bilar som släpper ut 60 gram per kilometer får en bonus på 10 000 kronor.

• Även gasbilar, som i dag inte omfattas av supermiljöbilspremien, kan få en bonus på 10 000 kronor.

• Miljötillägget på 250 kronor för dieselbilar kommer att vara kvar.

Med det nya systemet hoppas man att fler väljer fordon med lägre klimatpåverkan.

Branschorganisationen Bil Sweden har räknat ut vad fordonskatten och bonusen blir på några av de vanligaste bilmodellerna i Sverige.

Konto
Spara
Lån
Kredit
Kontakt