Rekordhöga elpriser – och högre kan de bli

Elpriser Sverige
September hade högre spotpriser i alla delar av Sverige jämfört med samma månad 2020.
Elpriser Sverige
Den senaste tidens prisökningar har fått fler att binda sitt elavtal.
Hem och familj

Varför är elpriserna i Sverige uppe på rekordhöga nivåer? Vad är prognosen för elpriset framöver? Se prisutvecklingen i just ditt område jämfört med förra året.

Under 2021 har elpriserna gått upp i hela Sverige och spotpriset har varje månad legat högre jämfört med samma månad föregående år. I september slog det prisrekord.

Spotpriser, även kallat börspris, är det rörliga elpriset som sätts på elbörsen Nordpool varje dag, och som det rörliga elpriset sedan grundas på. Det rörliga elpris vi kunder betalar baseras på ett medelvärde av vad spotpriset legat på under en månad, plus avgifter till elbolag, elcertifikat, skatt och moms.

Utveckling av spotpriser 2020 och 2021

Elområde SE1 (Luleå)

2020 2021
Januari245451
Februari152 436
Mars97 254
April56 269
Maj101 389
Juni103 348
Juli88 519
Augusti180 588
September313 565

 

Utveckling av spotpriser 2020 och 2021

Elområde SE2 (Sundsvall)

2020 2021
Januari245451
Februari152 436
Mars97 254
April56 268
Maj101 389
Juni103 348
Juli88 528
Augusti181 588
September313 565

 

Utveckling av spotpriser 2020 och 2021

Elområde SE3 (Stockholm)

2020 2021
Januari250491
Februari195 536
Mars150 368
April98 337
Maj135 435
Juni249 403
Juli93 591
Augusti347 671
September348 918

 

Utveckling av spotpriser 2020 och 2021

Elområde SE4 (Malmö)

2020 2021
Januari278502
Februari196 544
Mars173 459
April150 432
Maj149 485
Juni254 739
Juli237 694
Augusti417 855
September371 1 227

 

Elpriserna visar elbörspris/inköpspris för el i SEK/MWh. Spotpriserna är exklusive elcertifikatsavgift och andra påslag.

Källa: Nordpool

Varför är elpriset så högt?

Elpriset styrs av tillgång och efterfrågan och påverkas av flera olika faktorer. Sommaren 2021 låg till exempel vattennivåerna lägre än föregående år, något som påverkar elpriset direkt eftersom torrt och kallt väder generellt leder till högre spotpriser och milt och blött väder ger lägre priser.

I Sverige har också flera kärnkraftsreaktorer i södra Sverige lagts ner samtidigt som man satsat på att bygga mer vindkraftverk i norr. I dag saknas tillräcklig kapacitet att transportera elen från norr till söder vilket påverkat priset.

En annan sak som påverkat är att även den europeiska elmarknaden haft höga priser och att många länder börjat återhämta sig efter coronapandemin. Det gäller exempelvis Kina som konsumerar mycket fossilenergi i form av kol och gas, något som gjort att fossilpriserna ökat.

I de prognoser som gjorts ser elpriset i Sverige ut att ligga kvar på en hög nivå året ut, och eventuellt stiga ytterligare.

Väljer bort rörligt pris

Flera jämförelsesajter har sett att allt fler elkunder valt ett fast elavtal under den senaste tiden. I september var det till exempel 80 procent av Elsklings kunder som valde fast avtal framför rörligt, en fördelning som de säger annars brukar ligga på 50/50.

– Ett rörligt elavtal följer priset på elbörsen och blir såklart ett mindre lockande alternativ i tider med väldigt höga elpriser. Likväl kan det vara en risk att binda upp sig på ett högt fast elavtal om priserna sjunker, säger Marcus Tinusson, Commercial Director på Elskling.se, i ett pressmeddelande.

Även jämförelsesajten Compricer såg ett trendbrott, 68 procent av alla kunder som bytte elavtal hos dem valde ett fast elavtal. En rejäl svängning jämfört med månaden innan då 75 procent istället valde ett rörligt avtal.

Tips!

Källor:
Fortum
Elskling
Compricer
Energimarknadsbyrån

Konto
Spara
Lån
Kredit
Kontakt