Tänk på etik och gott omdöme

Hos SevenDay Bank lägger vi stor vikt
vid att vara etiskt korrekta.

Vad säger lagen?

 • Vi ska vara pålitliga och lojala gentemot våra kunder
 • Vi får inte ge felaktiga upplysningar, vilseleda eller
  utesluta väsentlig information

Varför är etik viktigt?

 • God etik skapar förtroende och kan förhindra
  missnöjda kunder
 • Att uppfattas som trovärdig bidrar ofta till
  lojala kunder som väljer att komma tillbaka

Du är vår ambassadör och innan du förmedlar ett lån eller en kredit förväntar vi oss att du: 

 • Klart och tydligt kommunicerar vad kreditavtalet innebär. Kunden ska vara medveten om eventuella avgifter, nominell och effektiv ränta samt månadskostnad.
 • Ger kunden en rättvis bild av produkten och informerar om ångerrätten.
 • Undviker att sälja en produkt som inte matchar kundens behov eller intresse.
 • Besvarar eventuella frågor om SevenDay Banks produkter opartiskt.
 • Kontaktar SevenDay Banks Kundcenter i de fall du tar emot frågor som du inte kan besvara eller om en kund uttrycker ett klagomål gällande bankens produkter.

Det viktigaste av allt: kunden ska inte känna sig pressad till att ta ett lån eller en kredit.

Några exempel på vad som inte är acceptabelt:

 • Att – för att genomföra en säljfinansiering – uppmana en kund som vill betala kontant att i stället ta ett lån.
 • Att uppmana en kund att köpa en vara som inte matchar dennes behov eller önskemål, till exempel sälja en dyrare
  och mer avancerad vara än vad kunden egentligen behöver.
 • Att som säljare undvika att informera kunden om kostnaderna för lånet eller krediten.
Ladda ner PDF med riktlinjer för etik och gott omdöme
PDF Etik
Konto
Spara
Lån
Kredit
Kontakt