Sekretessregler

SevenDay har som målsättning att du alltid ska känna dig trygg när det gäller hanteringen av de personuppgifter du lämnar till oss när du öppnar ett sparkonto eller ansöker om ett privatlån. Enligt Personuppgiftslagen (PUL) skall du som kund alltid informeras om hur de uppgifter vi har registrerat om dig behandlas. Läs mer om personuppgiftslagen  .

Nedan följer information om hur vi hanterar dessa och vad de används till.

De uppgifter du lämnar vid ansökningstillfället skyddas genom hela processen av elektroniska säkerhetssystem som svarar upp mot de krav som den svenska lagstiftningen inom området ställer. Vi har också ett system som säkerställer att ingen obehörig eller utomstående kan ta del av dina uppgifter. SevenDay uppdaterar löpande adressuppgifter från Statens personadressregister - SPAR, statens personadressregister  .

De personuppgifter du lämnar kan komma att lämnas ut till SevenDay's samarbetspartners och lämnas ut för redogörelse av verksamheten (till exempel till skattemyndigheten) samt kommer att användas för att delge dig nyheter, informera dig om kampanjer, erbjudanden och nya produkter i SevenDay's sortiment. Uppgifterna kommer att sparas en tid efter kreditengagemangets avslutande och kan även då komma att användas för marknadsföringsändamål.

SevenDay kommer inte att sälja dina personuppgifter men kan från tid till annan använda dem för att skicka ut reklam för andra produkter. Vi ställer dock krav på våra samarbetspartners att de skall skydda dina uppgifter.

Om du har frågor om eller anmärkningar på de uppgifter som SevenDay har registrerat om dig kan du höra av dig till vårt Kundcenter eller till datainspektionen  . Sekretessreglerna kan i framtiden komma att uppdateras/ändras. Den senaste uppgifterna finns alltid tillgänglig på SevenDays hemsida.

Vi ger dig prisgaranti på våra privatlån  Ansök om lån
Ansök här  Öppna sparkonto
med BankID